baravné značení
Barevné značení matek.

Kalendář
 
Jaké bude počasí
http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
 
 
Stránky ČSV
 

Seo servis

validace

Význam včely medonosné pro člověka

 

„Úloha včel na naší planetě v žádném případě nespočívá v produkci medu na mlsání pro vyšší savce, ale v opylování miliónů květů na ovocných stromech, zeleninových zahradách, loukách, polích a lesích. Bez včel by nebylo opylení, žádných rostlin, žádných zvířat, žádných lidí.”

Citace Václav Ducháč


Musím se zmínit ještě o jednom včelím produktu, který není jmenován v žádné literatuře, není o něm vydáno žádné učené pojednání. Tento produkt je určen výhradně pro chovatele včel a je jim odměnou za jejich snažení. Tímto produktem je krásný pocit uspokojení ze smysluplné tvůrčí činnosti, kterou chov včel bezesporu je, pocit sounáležitosti s přírodou, láska ke včelám. A já si přeji, aby tímto produktem byli hojně obdarováni všichni, kteří mají včely rádi.

Citace MUDr Jana Hajdušková

Stránky slouží široké veřejnosti a členům ZO ČSV ve Fryštáku.