baravné značení
Barevné značení matek.

Kalendář
 
Jaké bude počasí
http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
 
 
Stránky ČSV
 

Seo servis

validace

Význam včely pro člověka

 

Tak jako není „bylina aby na něco nebyla”, není živočich na této planetě, aby netvořil cokoli pro jiný druh. Včela medonosná je tím zářným příkladem. Má zcela nezastupitelné místo. Tvoří zcela unikátní díla a produkty, bez ní by příroda byla velmi ochuzena. Většinu jejího konání lidstvo dosud nedocenilo. Nevidí plně význam v opylení jako nevidí devastaci krajiny. Její návrat je dlouhotrvající a bolestný, a zatímco člověk vidí jen přímý užitek v podobě medu, moudrý člověk vidí přírodu jako celek. Umí se chovat k ostatním tvorům ohleduplně, v symbióze, s úctou a skromností. Neplýtvá. Ví, že co dnes investuje do přírody, zítra od ní dostane zpět. Naučme se poznávat svět a jeho tajemná kouzla. Svět včel je jedním z nich. Několik desítek tisíc jedinců vykoná hodně práce. Produkce medu, pylu, vosku, propolis a trochu jedu je jen nepatrným zlomkem toho, co umíme ocenit. Radost býti při tom, kdy se tyto hodnoty tvoří, je neocenitelná.

Citace Jiří Zamazal

Musím se zmínit ještě o jednom včelím produktu, který není jmenován v žádné literatuře, není o něm vydáno žádné učené pojednání. Tento produkt je určen výhradně pro chovatele včel a je jim odměnou za jejich snažení. Tímto produktem je krásný pocit uspokojení ze smysluplné tvůrčí činnosti, kterou chov včel bezesporu je, pocit sounáležitosti s přírodou, láska ke včelám. A já si přeji, aby tímto produktem byli hojně obdarováni všichni, kteří mají včely rádi.

Citace MUDr Jana Hajdušková

Stránky slouží široké veřejnosti a členům ZO ČSV ve Fryštáku.