baravné značení
Barevné značení matek.


Ošetření včelstev aerosolem
je plánováno na
1. - 2. 12. 2018

Kurz medového pečiva
20 - 21. 10. 2018 od 9:30 hod.
v salonku a kuchyňce Hasičárny Fryšták

Pozvánka na výroční členskou schůzi 5. února 2018 v 18 hod. v sále Hostinec u Žáků Fryšták.

Členská schůze Českého svazu včelařů Fryšták

pondělí 19. listopadu 2018 v 18 hod. restaurace U Žáků, na programu byla výplata dotace 1.D, výběr členských příspěvků na rok 2018, informace o zdravotním stavu včelstev a harmonogramu léčení aerosolem (sobota 1.12. a neděle 2.12. 2018).

Hlavním bodem byla odborná přednáška Stanislava Doležela (jednatele ZO ČSV Bystřice pod Hostýnem, člen Ústřední kontrolní komise a Čapis) na téma "Využití medu a včelích produktů v apiterapii". Někteří členové našeho spolku měli možnost tuto prezentaci vidět v roce 2016 na zájezdu v Chlebovicích, včetně praktické ukázky. Pro mnohé včelaře bylo velmi zajimavé, jak lze správně využít produkty včel. Také bychom měli dbát doporučení, kdy je vhodné aplikovat tyto včelí dary a kdy nikoliv. Mnoho z nás včelařů, má na sobě vyzkoušené některé blahodárné účinky a tato přednáška nám poskytla další inspiraci. Nebudu popisovat vliv jednotlivých produktů a jejich použití, autor svolil k uveřejnění své prezentace a zájemci si ji mohli opatřit. Tímto příteli Doleželovi děkuji za jeho příkladný přístup k popularizaci užitečných vlastností včelích produktů.


Napsal O. Růčka - 27. 11. 2018


Výsledky soutěže o nejchutnější med fryštácka 2018
Bez rozlišení druhu medu (květový) - (medovicový)
  
  1. Alena Dofková
  2. Pavel Marcoň
  3. Alena Dofková, Oldřich Petřík

Děkujeme všem za vzorky medu, stejně tak i všem osmdesáti hodnotitelům.

Český svaz včelařů z. s. Fryšták uspořádal pro širokou veřejnost, příznivce a přátele
v sobotu 10. listopadu 2018 od 13 do 19 hod. v jídelně ZŠ ve Fryštáku

Všechny přípravy začínají mnohem dříve, předchází tomu "Kurz medového pečení". Prostory místní hasičské zbrojnice se v tu dobu promění na místo provoněné perníčky, plné šikovných lidiček ochotných pomoci. Každý se snaží co nejlépe přispět svými dovednostmi. Tentokrát se nás šešlo přes třicet, a všechny místa byly obsazené. Méně zkušené maminky se nejdříve učily od paní Naďi Jaškové a Marie Růčkové vytvořit kornoutky pro zdobení. Pak začalo zdobení předem napečených perníčků od paní Naďi Mrhálkové z Hulína, další skupinka dětí vykrajovala z těsta perníčky a paní Jana Hrabíková je již tradičně pekla. Pečící troubu a některé další technické záležitosti leží vždy na panu Radoslavovi Modlitbovi. Následující nedělní den, přichází méně atraktivní balení perníčků, kterého se zúčastní jen skalní příznivci. Odměnou je pocit z dobře vykonaného díla, občas také potěší obdivná pochvala některého z návštěvníků, na malé včelařské výstavě pořádané ve školní jídelně.

Ručné psané včelařské kroniky a historické fotografie jsou vzácnou hodnotou o včelaření našich předchůdců. Je velká škoda, že současný kronikář ve své vlastní zaslepenosti nevidí žádné události hodné zápisu do současné kroniky. Historické úly používané dříve a staré včelařské pomůcky, v kontrastu s moderními úly a medomety ukazují vývoj, kterým směrem se ubírá včelařství. Ukázka z výběru tématické literatury pro děti i dospělé je dost rozmanitá a bohatá. Největšímu zájmu se těší prosklený úlek s živými včelami a jejich královnou, kterou obětavě poskytuje ze svého včelstva naše jednatelka Mgr. Jana Hrabíková. Zábavná je také malá ochutnávková soutěž o nejlepší fryštácký med, kterou nejvíce milují děti, ale i mnozí dospělí dovedou rozeznat jemné chuťové vlastnosti medů. Prodej perníčků, medu, svíček, medoviny a ostatních včelích výrobků a produktů bývá samozřejmou součástí každé včelařské výstavy. Jak z názvu vyplývá jedná se o jednodenní malou včelařskou výstavku, proto nelze očekávat množství exponátů, snažme se tedy o programové zpestření.

Někdo výstavou jenom letmo projde, něco z nabídky koupí, jiný bedlivě prohlíží exponáty nebo se zeptá přítomných včelařů na některé podrobnosti ze života včel a včelařství. Další posedí při kávě nebo čaji, podívá se na promítané video nebo obrázky, popovídá s ostatními a vychutná si odpolední pohodu. Zajimavý je také demonstrační obrázkový úl od přítele R. Kašpárka, který názorně ukazuje život včel v úlu. Dokonce zde mají jednotlivé rámky skutečnou váhu podle zobrazeného obsahu, jde-li o rámek pouze s nevystavěnou mezistěnou nebo dílo s plodem. Mnohý návštěvník byl překvapen váhou plného rámku s medem. Závěrem bych chtěl poděkovat všem kteří se aktivně podíleli na přípravě a stejně tak i všem návštěvníkům a podporovatelům včelařství.

Napsal O. Růčka - 13. 11. 2018

Lípy republiky 2018

Díky finanční a materiální podpoře Města Fryštáku se uskutečnila ve středu 31. října 2018 ve 13 a 16 hod. v Dolní Vsi u dětského hřiště a u Plškového výsadba lípy malolisté. Ke stému výročí naší země patří výsadba národního stromu. První z těchto stromů přišly vysadit děti z družiny ZŠ, velmi nás potěšilo s jakým elánem se všichni zapojili do práce pod laskavým vedením Honzy Krčmy. Také nás mile překvapilo, že tito prvňáčkové až čtvrťáci nám zaspívali českou hymnu, slovenskou část již bohužel neznají. Jednou, až budou mít své vlastní děti, tak jim budou vyprávět jak ten vzrostlý strom sázeli.

Druhou lípu jsme vysadili po čtvrté hodině odpoledne u Plškového. Je trochu škoda, že se nás nesešlo víc, to už tak bývá v současné uspěchané době. Lípa nevytváří pouze stín v letním žáru, její květy provoní své okolí a její dřevo poslouží řezbářům. Včelám, je lípa svými květy zdrojem snůšky plného léta, z něj vytvoří zlatavý med silné vůně. Výborný hlavně v zimě do čaje z lipového květu nebo voňavých perníčků. Také na jejich listech sbírají včely medovici, vytváří z ní oblíbený tmavý med. Každého rozumného člověka dostihne přesvědčení, že nelze z přírody jen brát, musí se také přispívat k vytváření příjemného životního prostředí a malebných krajinotvorných prvků v místech kde žijeme.

Tak se rodí nejrůznější aktivity v obcích i městech na výsadbu kvetoucích stromů, álejí, sadů nebo alespoň kvetoucích keřů. Jsem rád, že se tak stalo i ve Fryštáku, díky paní Míši Nutilové a pana Honzy Krčmy. Tito mladí lidé se svými přáteli se snaží prostředí ve svém okolí obohatit, doufám, že budou v této záslužné činnosti pokračovat i nadále - pojďme si navzájem pomáhat.


Oldřich Růčka - 1. 11. 2018


Monitoring úspěšnosti zimování včelstev.

Mezinárodní asociace COLOSS, která se zaměřuje na monitoring úspěšnosti zimování včelstev organizovala celodenní seminář respondentů dne 12. 11. 2016 v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt monitoringu je podporován programem AKTION Česko - Rakousko, projekt 76p4. Zástupce naší republiky v tomto projektu je přítel Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

Seminář byl určen nám, respondentům monitoringu a uzavřela se tak tříletá doba se závěrečným vyhodnocením a diskusí.

Program byl velmi pestrý, poučný a zajímavý.

Po zahájení následovaly přednášky těchto zahraničních a našich odborníků:


 • Philipp Maier - Přehled nechemických metod k tlumení varroázy. (vystudoval veterinární medicínu, včelaří ve Vídni, zaměřuje se na ekologické včelaření)

 • Philipp Maier

 • Karl Crailsheim (Graz) - Energetická hospodárnost včel (univerzitní profesor a děkan tamní přírodovědecké fakulty ve Štýrském Hradci (Graz)

 • Karl Crailsheim

 • Silvie Dostálková - Mateří kašička a její antimikrobiální aktivita (studentka doktorského studia biochemie)

 • Silvie Dostálková

 • Jiří Danihlík - Výsledky monitoringu v ČR, dosavadní výsledky a nové nápady (biochemik - hlavní koordinátor monitoringu v ČR)

 • Jiří Danihlík

 • Pavel Texl - Mor včelího plodu a opatření SVS v kontextu s připravovanou vyhláškou ke zdraví včel. (Státní veterinární správa, Oddělení ochrany zvířat, referent SVS)

 • Pavel Texl

 • Jan Brus - Spojení geoinformačních technologií a včelařství: budoucnost nebo utopie? (katedra geoinformatiky fakulty v Olomouci)

 • Jan Brus

 • Ze zahraničních hostů zde byly přítomny přítelkyně z Iránu a Švédska, se kterými jsem si vyměnil základní informace o způsobu včelaření v jejich zemích.

 • Jiří Jasenský

Přednášky byly velmi věcné a dotýkaly se následujících problematik života a přezimování včelstev:

 1. Varroáza a ekologická obrana proti ní (odstranění plodu, termoterapie, použití plástů s malými buňkami, využití plodové pauzy, odvětrávání úlů, otevřený plod, klíckování matky, přemetání včel, tvorba oddělků, zvýšená teplota, použití cukru proti roztočům, hygiena dělnic, importace včelstev, Mullerova přepážka a použití predátorů).
 2. Energetická hospodárnost včel (porovnání včel a lidí, soulad zájmů, dělba práce, výroba, skladování a používání vody).
 3. Imunita včel a funkcí složek jejich imunitního systému (složení včelí kašičky, obranyschopnost plodu, bakteriální patogeny a infekce).
 4. Analýza nákazové situace na území ČR (počty částečně a úplné likvidace včelstev a opakovaného výskytu moru - připravované změny vyhlášky ke zdraví včel).
 5. Aplikace geoinformačních technologií (prostorové analýzy, informativní zdroje).

Závěrem přítel Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. nám poděkoval všem přítomným za spolupráci v tříletém projektu, aktivní diskusi a sběru vzorků medu určených k laboratornímu zkoumání.


Jiří Danihlík

Napsal: Jiří Jasenský / 18. 11. 2016


Včelaři z Bystřice pod Hostýnem

Několikadenní oslavy k výročí sta let od zalo?ení včelařského spolku v Bystřici pod Hostýnem byly zahájeny v úterý dne 8. 11. 2016. Slavnostní schůze a krátké recitační vystoupení zdejších dětí bylo jednou z akcí programu. O historii zalo?ení včelařského spolku dne 26.12.1916, nás informoval předseda ZO Mgr. Karel Zahradník. Nelze opomenout pořízení honosného spolkového praporu, se znaky příslušných obcí tohoto spolku a na rubové straně zobrazen Sv. Ambrož na pozadí bazilika Sv. Hostýn. Mezi pozvanými byli hosté jiných spřátelených včelařských spolků. Zúčastnil se také bystřický starosta Mgr. Pánek, který předal zdejším včelařům pamětní list, slíbil podporu a popřál aby se dařilo včelařům i nadále.

Vzácnými hosty byli předsedkyně ČSV paní Mgr. Jarmila Machová a místopředseda Miroslav Poništ. Paní předsedkyně Machová hovořila o budování sekretariátu, Včelpu, časopise, o moru včelího plodu a jeho plošném vyšetření, o dotacích, svépomocném fondu, pojištění a náhradách, ale i o možnosti metodických pokynů pro pokladníky a dalších spíše administrativních klacíků nejrůznějších podob.

Předsedkyně Machová také krátce promluvila s našim předsedou Ing. Radoslavem Modlitbou. Vyjádřila velkou radost z toho, že se nyní do včelaření zapojuje více žen, z celorepublikového hlediska bylo dosaženo 12% zastoupení. Také uvítala že se na moravě daří navyšovat počet nových včelařů.

Při této příležitosti bylo předáno mnoho nejrůznějších včelařských ocenění, omlouvám se že jsem nestíhal zaznamena všechny jména. Jejich počet byl dost velký a odpovídá celkovému počtu včelařů. Ten je asi třikrát vetší nežli u našeho spolku. Co mohu "v dobrém slova smyslu" závidět, velkou angažovanost některých bystřických včelařů. Patří mezi ně Stanislav Doležel, který je členem Ústřední kontrolní a revizní komise RV ČSV v Praze, velkým propagátorem apiterapie, dále Václav Srkala, člen výboru a soudní znalec v oboru včelařství, nebo ženy s uměním zpracování medu v domácnosti: Jitka Hlavová-Solařová, Pavla Hlavová, Jaroslava Gomolová, Iva Podseníčková, Miluše Mikalová a řada dalších poctivých včelařů. Takto zapálení lidé do včelařství jsou darem pro včelařský spolek, který velmi dobře a úspěšně vede svým vlídným přístupem předseda ZO pan Mgr. Karel Zahradník.

Přeji Vám i včelám zdraví do další stovky, i když to tady již nebudem.

Napsal Oldřich Růčka / 9. 11. 2016


Náš autobus

Včelařský zájezd

Naši přátelé z Bystřice pod Hostýnem pořádali v sobotu 2. 7. 2016 zájezd kterého se zúčastnilo 34 zájemců, z toho 6 fryštáčanů. Vydali jsme se na cestu v osm hodin ráno od kostela, v pohodlí klimatizovaného autobusu. Celodenní program tvořily tři části.

PV Zubří

Pokusný včelín v Zubří

V roce 1958 jej získal Výzkumný ústav včelařský v Dole, stal se tak jednou ze šesti pokusných staníc. Od roku 2008 zde nastoupil jako šestý v pořadí na místo vedoucího včelaře pan RNDr. Igor Dibus. Jeho přednáška začala popisem včelích nemocí, pozornost byla věnována především moru včelího plodu a spolupráci nebo spíše nespolupráci příslušné veterinární správy. Nemohla chybět rovně? zmínka o varroáze s popisem průběhu kolapsu včelstva napadeného tímto parazitem. Hovořilo se také o chovu včelích matek, volně spářených nebo inseminovaných a jejich přidávání do včelstva. Falšování vína a medu, jeho putování přes třetí země a filtrační proces který odstraní pylová zrna z medu, takže nelze určit zemi původu, to bylo další téma které by měli znát spotřebitelé.

Zajimavé byly také konstrukční prvky úlů jak pro rozchov, tak i pro další možnosti rozšiřování včelstva, zde byl kladen důraz na jednoduchost a snadnou přestavbu úlu podle požadovaného účelu. Původní velký včelín není v současné době využíván a včelstva jsou včelnicově rozmístěna po areálu, stejně tak i oplodňáčky po straně přístupové cesty. Na dřevěných budovách se bohužel již začíná projevovat zub času. Je škoda, že jsme neviděli inseminační přístroj používaný na oplození včelích matek,Včelařské muzeum Chlebovice jistě by to mnohé zajímalo. Avšak vzhledem k ceně takového zařízení dovedu pochopit že to není vhodná ukázka pro hromadné zájezdy. Všichni s velkým zájmem naslouchali výkladu pana Dibuse, navzdor nepříjemnému slunečnímu žáru. Na rozloučenou několik z nás dostalo žihadlo, jak už to tak bývá na včelnici.


Včelařské muzeum v Chlebovicích

Starobylé chlebovické fojtství spadá pod město Frýdek-Místek. Objekt bývalé konírny opravený v roce 1995 místními lidmi včetně včelařů ČSV o.s., ZO Frýdek-Místek, má zachovanou původní neobvyklou valounovou podlahu a pod klenutými stropy skrývají dobové doklady jako je dekret Marie Terezie o včelařství. V půdních prostorách je velké množství včelařských exponátů od košnic, vyřezávaných klátů, nejrůznějších typů medometů, písemností až po dýmáky a různé historické včelařské pomůcky.

Ve venkovní části je k vidění celá řada klátů, ručně vydlabaných kmenů stromů, úl ve tvaru almárky nebo domečku. Je zde také záhon včelomilných rostlin jako levandule, floxů, třapatky atd. Obchůdek s včelařskými potřebami je také vítanou součástí tohoto muzea a překvapil nás svým bohatým sortimentem. V medovém sklípku zrajeArboretum medovina a proslulý medový likér "Místecký Medák".

Ve včelařském domě je místnost s mohutnými stropními trámy která dříve sloužila jako fojtská hospoda, tady se provádějí kurzy, přednášky, výstavy, oslavy a přijímají zájezdy. Zde jsme dostali oběd, kávu a nápoje při promítání videa včelařských akcí. Proběhla zde také přednáška o apiterapii a medové masáži. Bystřický jednatel pan Stanislav Doležel, člen ČAPIS, je také členem Ústřední kontrolní a revizní komise RV ČSV v Praze, který nám vysvětlil mnohé léčebné možnosti včelích produktů včetně praktické ukázky účinku voskových ušních svící.


Miniarboretum ve Staříči u Holubů

Ukázková zahrada která má 1500 druhů rostlin, 270 tun kamenů ve skalkách a kolem jezírek. Ciroká sbírka jehličnatých dřevin, čarověníků, listnáčů, azalek, vřesů, skalniček, okrasných trav a dalších zajímavých rostlin. Nádherný výsledek dlouholeté práce zapáleného nadšence do čarověníků a jehličnanů. Holubovi vytvořili krásné místo které stojí za návštěvu, stejně jako nápaditá umělecká kovotepecká díla jejich kamaráda, která vhodně doplňují toto kouzelné místo. Tady je opravdu hned vidět že se to dělá srdíčkem a dlouhým časem zvolna vyzrávají plody jejich nelehké práce.


Závěrem jen krátké zhodnocení. Pořadatelům patří velký dík za bohatý a zajímavý program. Počasí nám přálo a nálada byla velmi přátelská, myslím že byli všichni spokojeni. Také jsme díky tomuto zájezdu poznali další nové přátele. Byly to hezké a zajimavé zážitky, užitečně strávený horký letní sobotní den.

Napsal Oldřich Růčka / 4. 7. 2016


Přednáška ke Dni Země

Včelařův rok - 2016

pro všechny koho zajímá život včel a pro začínající včelaře

V pátek dne 22. 4. 2016 od 18 hod. v sálku Hasičské zbrojnice, se uskutečnila přednáška určená široké veřejnosti. Jednatelka fryštáckých včelařů Mgr. Jana Hrabíková přednesla ucelenou instruktáž o významu včely medonosné, od jejich vývojových stádiích, rozlišnosti trubce, dělnice a matky až k dělbě práce jednotlivých kast ve včelstvu. Byly zmíněny také projevy slídění a způsob zimního zakrmování včelstev. Také práce prováděné v průběhu celého roku, včetně ošetřování proti nemocem a škůdcům včel. Nechyběla ani ukázka ochraných rukavic, kukly nebo klobouku a ostatních pomůcek jako dýmák, rozpěrák, výchytka atd. Praktické ukázky se zatavenou mezistěnou, zakladené buňky s vajíčky, nebo živá matka v proskleném úlku byly jistě zajímavé především pro začátečníky. Exceloval také Ing. V. Svačina, myslím, že začátečníky dost vyděsil svými chmurnými názory na dnešní přechemizované a druhově chudé životní podmínky včel. Doufám že to nebyl záměr ale pouhé upozornění na jistá rizika. Většina z nás však včely chová kvůli medu a nikoliv kvůli opylovací činnosti, jakkoliv je velmi důležitá. Souhlasím však s tím, že je poněkud menší úživnost stanoviš> než před padesáti lety, to ale souvisí se zanedbaností výsadby nových ovocných sadů, jen vyjímečně se pěstují některé léčivky a propagované tvorby biopásů se díky nastaveným parametrům utlumily. To by ale bylo zcela jiné téma.


Užitečnost podobných přednášek se projevila na zvýšeném počtu našich registrovaných včelařů, a to je dobře. Že se včelařstvím nedá rychle zbohatnout jsem popisoval již na jiném místě. Vítáme proto mezi nás každého poctivého a zodpovědného včelaře, jestli Vás tajemný a neustále proměnlivý život včel chytne, pak se navrátí i vynaložené investice.

Praktická ukázka práce se včelami

stanoviště Mgr. Jany Hrabíkové, sobota (23. 4. 2016) v 1030 hod. ve Vítové

shodou okolností v den čtyřstého výročí úmrtí barda z Avonu, jehož verše patnáctého sonetu si vypůjčím, abych jeho slovy vyjádřil radost z jarního probouzení života a jeho věčného koloběhu nových generací.


William Shakespeare - Sonet 15
Yorickův český překlad

Když uvážím, že vše, co roste, zraje,
smí pouhý mžik jen v plné kráse kvést,
že širý svět náš scénou divadla je,
kde stíny hrají podle přání hvězd,
když vím, že také člověk ve svém žití
z vůle týchž nebes vzestup zná i pád,
v rozkvětu pyšném zvadne jako kvítí,
až zapomene svět, že též byl mlád,
pak s vědomím, jak dočasnost vše kosí,
bojím se o tvé mládí nezkalené,
rozkladný Čas si na ně zuby brousí
a den tvůj jasný v náruč noci žene.
Já s láskou chránit chci tvůj mládí květ,
co Čas ti vezme, naroubuji zpět.

Jednatelka Mgr. Jana Hrabíková

Právě včelař může velmi dobře pozorovat tyto proměny životního cyklu u včel. Účastníci schůzky na včelařském stanovišti mohli vidět počátek rozvoje včelstva, kdy se rodí nové letní včely, jenž brzy nahradí zimní gereraci včel. Jana nás podrobně seznámila s postupy své práce ve svém včelstvu a upozornila, že každý včelař si časem najde svoje vlastní metody, které bude vylepšovat a nadále používat. Díky své pedagogické profesi umí velmi dobře vysvětlit začátečníkům základní krůčky včelaření, stejně tak i mnohé hlubší zákonitosti života včel. Tyto znalosti umožní včelaři správně reagovat na danou situaci ve včelstvu. Před dvěma léty bylo první takové setkání, toto bylo opět příjemným a přínosným poučením. Üčast byla dobrá, počasí nám vydrželo a potěšilo nás i několik včelařských nováčků, stejně jako účast zkušeného přítele Košárka, předsedy slušovických včelařů.


 

 

Přeji zdraví včelařům i včelám O. Růčka - 23. 4. 2016


Výstava myslivosti, rybářství a včelařství

8. 4. 2016 - 10. 4. 2016 - Floria Kroměříž
Akce se konala pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka.

Myslivecká výstava trofejí ulovené zvěře v okrese Kroměříž v roce 2015 byla velmi bohatá. K vidění byly stovky trofejí srnčí, dančí, mufloní a jelení zvěře. Fantastickým dojmem působila vystavená trofej největšího uloveného losa na světě, tygra sibiřského, medvěda ale i dalších exotických zvířat. Vystavovány byly také obrazy s mysliveckou tématikou, fotografie, dřevořezby, nože a jiné drobné výrobky. Také rybáři připravili velkou expozici trofejí ryb ulovených v Mongolsku. Bylo možno vidět i několik druhů živých ryb ve venkovním bazénu. Včelařská expozice byla slabší, prezentována pouze nabídkou včelařských potřeb fa Sedláček z Bučovic. Přednášku o opylovacím významu včel zahájila Ing. Elena Dušková z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, sekce aplikovaného výzkumu LAKR (Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny) a spec. plodin.

V takovém duchu byla přednáška vedena. Nejdříve byla zmínka o prehistorické době, pravěké mokřadní rostliny v geologické éře karbonu plavuně, přesličky a kapradiny, které nepotřebovaly pro své rozmnožování opylovače. Mnohem později se vyvinula kvetoucí cizosprašná vegetace, ta již opylovače potřebovala a byli jimi ptáci, motýli, ostatní drobný hmyz ale především včely. Včela medonosná, je narozdíl od jiných druhů tzv. florokonstantní, tzn. věrná jednomu druhu květů, což je důležité především pro ovocnářství. Byla zmíněna nutnost rozmanitosti flóry, nejen pro včelu a její životně důležitou potřebu různých druhů pylu. Včela je totiž za každým třetím soustem pro člověka, vymizení včel by pro nás mělo nedozírné následky. Důležitost výsadby pylodárných stromů, keřů a rostlin podél vodotečí, tvorba remízků a biopásů si začíná uvědomovat čím dál více zemědělců, farem i jednotlivců. Hovořilo se o přínosu výsadby záhonů léčivek: tymiánu, dobromysli, levanduli, divizně, jitroceli, mátě, šalvěji, mateřidoušce, měsíčku, třapatce a dalších. Také kmín, dýně, ostropepřec,sléz maurský, klanoplaška a další jsou včelami hojně navštěvované. Výzkumný ústav neprodává semena těchto léčivek, jsou většinou dostupné v semenářských prodejnách. Přednáška pro zkušené včelaře obsahovala jen základní znalosti, pro laiky však mohla být inspirací pro výsadbu léčivek a jejich použití v okrasné zahradě, kuchyni nebo jako doplňkový zdroj včelí pastvy. Byla zakončena potleskem a doplněna několika závěrečnými dotazy zúčastněných.

Samozřejmostí každé výstavy pořádané na výstavišti Floria v Kroměříži je bohatý doprovodný program. V tomto případě návštěvníci zhlédli práci uměleckých sochařů nebo show s motorovými pilami. Součástí výstavy byl jarní svod psů loveckých plemen. Ukázka loveckých plemen obohacená o odborný výklad využití jednotlivých plemen v lovecké praxi. Děti si mohly vyzkoušet laserovou střelnici nebo střelbu z luku na 3D modely zvířat. Také sokolníci představili své svěřence. Celkovou atmosféru dotvářeli trubači. Hudební produkci zajistil Michal Tučný Revival Band spolu se Relezným Zekonem. V neděli ve 13 hodin má vystoupit Jožka Cmukař se svou cimbálkou a rozesměje Vás Milan Pitkin.

Patříte-li mezi milovníky dobrého jídla, určitě ochutnáte zvěřinové a rybí speciality. Příznivce pěnivého moku osvěží pivní speciál Zelený Hubert. Po celou dobu výstavy bude pracovat mezinárodní tým sochařů, kteří prostředníctvím svojí vlastní specifické techniky vytvoří před očima návštevníků umělecká díla. V neděli ve 14 hodin navíc proběhne vernisáž vyrobených soch. Bohatá návštěvnost vyjadřuje oblibu zdejších výstav, kterou nenarušilo ani sobotní sychravé počasí.

O. Růčka - 9. 4. 2016


Pasekář a včelař

Ve středu 15. 7. 2015 v 17 hod. se 15členná skupina fryštáckých včelařů vydala auty na přátelskou návštěvu, našim cílem byly Paseky nad Lípou. Tady je totiž včelařský ráj předsedy zlínských včelařů, přítele Ing. Jiřího Kalendy. Narozdíl od našich snůškových podmínek, zde nejsou nektarodárné žluté porosty řepky. Vyšší nadmořská výška a typicky pasekářské podmínky tvořené především luční květenou a směsí ovocných a lesních stromů jsou poněkud limitujícím faktorem včelí pastvy. O to více jsou jeho včelky nuceny k vyšší aktivitě pro zajištění dostatečné zásoby k rozvoji a přežití včelího společenství. Podřevnické údolí tvoří panoramatickou scenérii na severozápadní straně, mimo jiné i s výhledem na fryštáckou "Skalku" v pozadí s Hostýnskými lesy. Tato vyvýšená poloha vytváří magické kouzlo zapadajícího slunce které s oblibou Jiří fotografuje.

Předseda včelařů ZO Zlín Ing. J. Kalenda

Jirka Kalenda nás přátelsky přivítal, usadil se do proutěného křesla před domem a začal zcela neformálně povídat o svém včelaření. Témat bylo mnoho a na vše si snad ani nevzpomenu, proto se zmíním o tom co mne nějakým způsobem zaujalo. Každého především upoutá jeho dům, s lodžií na které má řadu včelstev. Přímo z podkroví tak může sledovat svoje oblíbené včelky. Patří mezi zvídavé, erudované a pozorné včelaře, je zcela logické že přemýšlí o příčinách a následcích různých vlivů na projevy včelstva. Jednotlivé skupiny včelstev má umístěné na zahradě, jsou česny otočeny do tří světových stran. Včelaří na klasické rámkové míře (39 × 24 cm), v neuteplených a poněkud omšelých nástavcích. Úlové otázce jsme se také věnovali, Jiří vyjádřil určitý obdiv ke starším typům úlů typu Mor. univerzál. Opět se potvrdilo že co včelař to jiný názor, nejsem servilní, proto se zde názorově rozcházíme. Považuji Mor. universal za historicky překonaný pro jeho váhu a složitost jeho výroby. Musíme si uvědomit sílu uteplení u univerzálů a rozdíl mezi neutepleným nástavkem. Úly má Jiří navíc umístěné na poměrně otevřené návětrné straně od severu. Dobře uteplené nástavkové úly by se zde podle mého názoru uplatnily lépe, o manipulaci s nástavky a přístupu ke včelsvu netřeba diskuze. Shodneme se však v názoru na výšku podmetu a jeho vlivu na čistotu úlového prostoru. Osobně používám vlastní konstrukci se šikmým 5 cm podmetem. Podobný názor mám i na tvorbu oddělků jakožto protirojové a ozdravné opatření. Takovým zásahem vyrovnáme a oddálíme vrchol síly včelstev, dosáhneme utlumení rojení a omezením plodování matky dosáhneme přirozeného ozdravění přerušením rozmnožovacího cyklu kleštíka.

Nemoci včel a jejich léčba, to je téma, které se snad nikde mezi včelaři neobejde bez nejrůznějších komentářů. Stejně bylo i zde, když náš hostitel vyjádřil názor, že každý pořádný včelař musí poznat mor včelího plodu. Dalo by se s tím souhlasit, ovšem za běžného provozu nesetřásám včely z plodových plástů, bez toho je prakticky nemožné najít počáteční příznaky nemoci. Běžně pozorovatelné příznaky lze spatřit až u více rozvinuté nemoci, kdy se s tím včely nedokáží vyrovnat. Optimální by byl celoplošný monitoring na mor ze zimní měli na území ČR, větší finanční náklady s tím spojené jsou zřejmě hlavní příčinou proč se tak doposud nestalo.

Závěrem naší návštěvy byla také zmínka o přípravě nových stanov spolku. To je důležitá a často včelaři podceňovaná věc, zásadního významu pro život včelařských spolků, jejich finančního a právního postavení. Vyslech jsem před nějakým časem asi tříhodinové video, kde JUDr.Brückler vysvětloval nutnost těchto změn, výsledkem byly zcela rozpačité pocity na jeho argumentaci. Kudy se bude ubírat mnohdy více jak stoletý život včelařských spolků? Ke stmelování a aktivitě nebo odchodu a rozkladu členské základny. Zda-li to bude ke prospěchu obyčejných včelařů a jejich včel to ukáže čas.

Při našem návratu domů nás doprovázelo velké oranžové slunce protnuté temnými hroty oblaků, jako by nám na rozloučenou chtělo poskytnout ten nádherně neopakovatelný pohled, který dokáže uchvátit našeho hostitele a přítele Jirku Kalendu. Budiž mu přáno rozkvetlých luk a stromů plných nektaru pro jeho včeličky, na této dalo by se říci samotě, kde dovede rozdávat své rady a zkušenosti okořeněné jeho typickým humorem. Doufám že nezměním názor až budu holou rukou hledat matičku v roji včel jak nám popisoval jako jednu z mnoha zajimavých historek.

O. Růčka - 14. 9. 2015


Na včelnici u Dofků ve Vítové (2014)

Jak marné jsou někdy lidské záměry nám znovu předvedla příroda. Provázky deště nám podle plánu neumožnily dovědět se co dělají včely v sobotu, děště je však potřeba i pro včelí pastvu. Tedy co naplat, včely naštěstí pracují nepřetržitě, a tak jsme se sešli až v neděli 27. dubna po 14. hodině ve Vítové. Na včelařském stanovišti přítele Jirky Dofka, nám byli pozornými a obětavými hostiteli jeho dcera Jana Hrabíková se svým manželem Pavlem.

Les oděný do svěže zeleného hávu voněl deštěm, stejně jako včelí úly po čerstvě doneseném nektaru. Po krátkém uvítání, jsme nasadili slušivé klobouky a pustili se do prohlidky včelstva. Tento mimořádně teplotně příznivý rok jsou již včely ve třech nástavcích, a téměř na vrcholu svého rozvoje. Včely byly klidné a mírné, proto si mohl každý vyzkoušet jak je těžký rámek s plodem, nebo hledat včelí vajíčka či nepatrné larvičky. Nezkušení účastníci mohli vidět rozdíl včelích a trubčích buněk nebo matečníkové misky ze kterých se líhne včelí matka.

Jana při prohlídce včelstva vždy hledá matku a dává ji do výchytky aby ji při manipulaci neublížila. To se také nakonec povedlo, protože je má barevně označené dle příslušného roku. Stejně ochotně odpovídala včelařským novicům na spoustu otázek, od základního umístění plodiště a medníku, rozšiřování a stavby mezistěn až po tvorbu oddělků. Názorná ukázka jak včelaří Jana, byla velmi poučná, přesto, že si každý včelař modifikuje své postupy podle svých možností a potřeb.


A mezitím co Jana upravovala několik svých včelstev, její manžel Pavel ve včelíně předváděl zájemcům moderní elektrický zvratný medomet nebo zatavování mezistěn pomocí transformátoru. I u tak jednoduchých úkonů jako je drátkování rámků se ukázalo, jak jsou rozdílné postupy jednotlivých včelařů. Který způsob v tom či onom je nejlepší, to nech> posoudí každý sám, vždy> v tom je krása drobné originální jedinečnosti našeho včelaření.

Bylo to vydařené nedělní odpoledne, plné dobré pohody i chutných mlsků od paní Zapletalové a Bačůvkové. Mezi lidmi se společnými zájmy čas rychle ubíhá, než jsme se nadáli, uplynuly tři hodiny s včelařskými a zatím i nevčelařskými přáteli. Někteří se již domluvili na spolupráci a tak to má být. Osobně mě překvapili mladí manželé ze Hvozdné, kteří se zůčastnili se svými malými dětmi, jak přednášky, tak byli i na včelařském stanovišti. Je moc dobře když celá rodina podporuje takovou užitečnou zálibu kterou je včelařství.

Poděkování za realizaci celé této akce patří především manželům Hrabikovým, Honzovi Krčmovi který vzpoměl také pečení perníčků, včelařům kteří se aktivně podíleli na přednášce, stejně tak i všem kteří přišli mezi nás.

O. Růčka - 27. 4. 2014

 

Foto z včelnice u Dofků - 27. 4. 2014