HARMONOGRAM CHOVATELE VČEL

Měsíc Termín Co/činnost Komu
Leden 30. 1. Odevzdat vzorky zimní měli ZO ČSV
Únor - Výroční schůze -
Březen      
Duben -
do 20. 4.
V případě nařízení jarní přeléčení M1
Podepsat protokol o jarním přeléčení M1
-
ZO ČSV
Květen - - -
Červen do 1. 6.

do 15. 6.

do 20. 6.
do 20. 6.
Nahlásit počet včelstev pro objednávku léčiva pokud bude jiný než počet včelstev k 15. 9. předchozího roku
Podat žádost o dotaci RACIONALIZACE KOČOVÁNÍ - INVESTICE DO ZAŘÍZENÍ a PROVÁDĚNÍ KOČOVÁNÍ
Podat žádost o dotaci TECHNICKÁ POMOC - POŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ
Podat žádosto dotaci OBNOVA VČELSTEV A POŘÍZENÍ NOVÝCH NÁSTAVKOVÝCH ÚLŮ
ZO ČSV

ÚV ČSV

ÚV ČSV
ÚV ČSV
Červenec   -
do 20. 7.
Výdej léčiva (Gabon, Formidol)
Doručit originály dokladů o pořízení vyvíječe
-
ZO ČSV
Srpen -
do 15. 8.

do 20. 8.

do 20. 8.
Přeléčení včelstev Gabonem (maximálně 24-30dní)
Originály dokladů a soupisku k dotaci RACIONALIZACE KOČOVÁNÍ - INVESTICE DO ZAŘÍZENÍ a PROVÁDĚNÍ KOČOVÁNÍ
Originály dokladů a soupisku k dotaci TECHNICKÁ POMOC - POŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ
Originály dokladů a soupisku k dotaci OBNOVA VČELSTEV A POŘÍZENÍ NOVÝCH NÁSTAVKOVÝCH ÚLŮ
-
ÚV ČSV

ÚV ČSV

ÚV ČSV
Září do 15. 9.
do 15. 9.
do 15. 9.
-
Doručit žádost o dotaci 1.D
Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR
Podat informaci o stavu včelstev a stanovišť k 1. září
Výdej léčiva (Varidol)
ZO ČSV
ZO ČSV
Hradišťko
-
Říjen - Přeléčení včelstev Varidolem (od 10. 10. do 31. 12.,3x vždy po 14 až21 dnech) u nás 2x Varidolem a potřetí aerosolem -
Listopad -
-
-
Členská schůze
Vyplácení dotací
Podepsat protokol o podzimním léčení Varidolem
-
-
ZO ČSV
Prosinec - Vyšištění podložek pro odběr zimní měli (spad ze 30 dní) -

Informuje Roman Jániš