Potlačení rojové nálady

Roj

 

Článek uveřejněný v časopise Včelařství 5/2007, kde autoři prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc. a RNDr. Roman Linhart, popisují své poznatky, byly podnětem pro mnohé k experimentování. Následná výzva k vyzkoušení a vyhodnocení metody od přítele Josefa Schorma, uvedená ve Včelařství 12/2010 str.417, rozpoutala diskuzi o uplatnění protirojové metody. Vyjádřil se k tomu také Dr. Ing. František Kamler ředitel Výzkumného ústavu včelařského ve Včelařství 2/2011 str.48, a musím říci že všichni mají svou pravdu, i když se v mnohém neshodnou. Z toho vyplývá že se jednotné metodiky protirojového opatření nedočkáme a možná je to dobře, nedá se totiž jednoduše všeobecně stanovit. Včelaři budou tedy nadále zkoušet všechny dostupné protirojové opatření, všetně diskutovaného chovu trubců na stavebním rámku.

 

Rojení včelstev je přirozený rozmnožovací pud a jako takový jej můžeme omezit, nikoliv zcela odstranit. Dochází k němu z mnoha příčin, s velkým množství proměnných faktorů - od genetiky přes stáří matky, úlový prostor, metody provozu, podmínek na stanovišti atd. V přirozených podmínkách rojení vzniká na vrcholu vývoje včelstva, to bývá přibližně v období květu pampelišky do odkvětu řepky. V tuto dobu ve včelstvu převládne počet mladušek nad počtem larviček, tím dochází k přebytku krmné kašičky. To je důvodem proč považuji za přínosné vkládat včas stavební rámky na kterých včely vystaví trubčinu a tyto přebytky zde uplatní na výživu trubců.

 

 

Tady však chci upozornit na několik zásadních připomínek.
Dostatečného efektu dosáhneme pouze za současného využití všech protirojových opatření, nespoléhat pouze na jednu z nich. Základní známé pravidlo je dostatečný prostor pro kladení mladé matky, včasné rozšiřování a obnova díla mezistěnami, tvorba oddělků při "rojivém roku" a stavební rámky s trubčinou. Každá z těchto metod má svoje slabá místa, předčasné zvětšení prostoru a náhlé ochlazení na počátku jara může způsobit zachlazení plodu, stejně také předčasně vložené mezistěny zůstanou nepovšimnuty. Tady záleží na zkušenosti a citu včelaře kdy provést zásah do včelstva. Tvorba oddělků má také svoje rizika ve strátě matky při snubním proletu. Ale stavební rámek s trubčinou si zaslouží podrobnější vysvětlení. Při použití této metody doporučuji místo obvyklého vyřezávání díla, následující postup. Každý 5-11 den odebrat zakladený stavební rámek, vložit jej na několik minut do mrazáku a poté larvy vypláchnout vlažnou vodou a vložit zpět do včelstva. Tímto opatřením dosáhneme hned několika výhod. Vypláchnutí je důležité z toho důvodu aby včely při čistění buněk nekonzumovaly krmnou kašičku larev, tím by se znehodnotil původní záměr, ten spočívá v odčerpání přebytečné produkce krmiček. Dále zde včely nemusí znovu stavět stavební rámek, a tím plně využijí stavební pud na stavbu mezistěn. Další přínos vidím v tom že nedojde k většímu rozšíření trubců rojivých včelstev, kvalitní trubce rozchováme především od inseminované matky. Musíme si uvědomit že včelí matky F1 jsou z larviček inseminované matky volně pářené, jejich genetický vliv je zaručen již jen po matce. Dále tímto opatřením předpokládám zmírnění rozšíření roztoče Varroa destructor na trubčině stavebních rámků, na rozdíl od situace pokud je ponecháme vylíhnout. Poslední důležitý zásah provedeme v období letního slunovratu okolo 21. června, včasným vyjmutím všech stavebních rámků a panenských souší. Panenské dílo se již stává pro matku neatraktivní pro kladení, docházelo by tím ke zbytečnému omezení prostoru pro kladení zimní generace včel.

Myslím si že kombinací uvedených metod lze dosáhnout dostatečného omezení rojové nálady, zlepšení genetické kvality trubců, omezení (Varroa destructor) kleštíka včelího - na rozdíl od metody kdy se trubci ponechají vylíhnout. Tuto metodu jsem v roce 2010 vyzkoušel jen částečně vzhledem k nepříznivému květnovému počasí. Považujete-li tuto metodu s uvedenými argumenty za reálnou zapojte ji do své praxe, jistě to stojí za vyzkoušení.

Děkuji tímto Ing. L. Svačinovi za odborné připomínky v Knize návštěv, Oldřich Růčka

« Zpět