Jaro, období rozmnožování

Včelařem dlouho očekávané jaro je tady, včely kvapně nosí první doušky nektaru a rousky pylu, včelař se nedočkavě připravuje na první jarní prohlídku přezimujících včelstev. Nyní můžeme provést nápravu glycidových a pylových zásob, odstranit znehodnocené plástve a podpořit rozvoj včelstva narušením víček zásobního plástu v blízkosti plodového tělesa a uteplením strůpků. V tuto dobu včelař začíná připravovat včelstva na budoucí produkci celé škály včelích produktů. Aby se nám vynaložené úsilí vyplatilo, snažíme se získávat všechny včelí produkty jako pyl, med, mateří kašičku, propolis a vosk. Na včelí jed se těžko hledá odbyt, proto se tímto včelaři zabývají jen vyjímečně. Tohle je jedna z cest jak docílit dobrých ekonomických výsledků, pro modernizaci a zkvalitnění včelařského provozu. Další z možností je vyšší počet chovaných včelstev, při více jak 20 včelstvech začíná být provoz pro malovčelaře ekonomicky zajimavý. Mnohem lepší metodu vidím ve zlepšení kvality včelích matek a celkového genofondu včelstev, odpadají zde vysoké náklady na nové úly a pracnost obsluhy.

plemenáč

Bohužel většina z nás pro chov včelstev využívá roje. V roji vylétá převážně stará a již málo výkonná matka, včelař by ji měl co nejdříve vyměnit za novou. Nedávno mně požádal jeden velmi dobrý a zkušený včelař našeho včelařského spolku o malou konzultaci. Jak sám řekl, poslední dobou poněkud zanedbal chov včelích matek, brzy se to začalo projevovat na vlastnostech včelstev a proto se rozhodl zjednat nápravu. Přinesl odborné knihy podle kterých bude postupovat, tady si vybral čtyřsektorový plemenáč pro rozchov. Tento způsob je vhodný z důvodu využití původního nástavku, lepšího tepelného využití včelstva a česna obrácená do čtyř stran zabrání zalétávání včel. Vyžaduje to ovšem úpravu dna úlu pro tyto účely, a rozdělení nástavku včelotěsnými přepážkami, na rozdíl kdy použijeme samostatně volně postavené plemenáče. Další možnost nabízí oplodňáčky pro rozkladení matek z chovné série, určitou výhodou je menší potřeba mladušek, musíme ale více přihlédnout na vhodné teplé počasí. Podrobnější popis plemenáče a oplodňáčku lze nalézt na internetu.

Zcela zásadní je také výběr plemenného materiálu pro rozchov matek, nejlépe z larviček od vyzkoušené inseminované matky, nebo výběrem jejich dcer F1. Další možností je nákup matky F1 nebo otevřených matečníků, jejich vlastnosti se musí nejdříve vysledovat. Nakupujeme od různých chovatelů matek kteří mají rozdílný plemenný základ z důvodu vyloučení příbuzenského páření. U chovu těchto kvalitních plemenných včelstev podporujeme také zvýšený chov trubců, naopak u nižších chovatelských linií záměrný chov trubců nedoporučuji. Pokud na včelím díle uvidíme mateří misky je již pozdě, včelstvo se dostává do rojové nálady a klesá ve výkonu snůšky. Vylamováním matečníků nezabráníme rojové náladě pouze oddálíme vyrojení. Lépe je využít takové vlastnosti včel k výchově matek. Způsobů jak na to je několik a podrobnější popis najdete také zde v části "Jak začít včelařit", proto jen stručně jak postupuji osobně. Včelstvo v rojové náladě v předvečer přeložím na jiné místo, na původním místě ponechám matku s otevřeným plodem a druhý nástavek vystrojím mezistěnami. Osiřelé včelstvo na novém místě zkontroluji druhý den na matečníky a případně je odstraním, vložím sérii vytvořenou přelarvováním z kvalitního včelstva. Přijaté matečníky nebo vylíhlé matky zužitkuji dle potřeby včetně výměny původní matky chovného včelstva.

Rozchov vlastních výběrových matek by se měl stát samozřejmostí každého včelaře, zlepší se tím vlastnosti jednotlivých včelstev a odstraní velké rozdíly mezi nimi v produkci medu. Apeluji především na naše nové včelaře pokud si zakoupí včelstvo od chovatele matek, nebojte se rozchovu nových matek. Každý zkušený včelař poradí jak udělat sérii matečníků, nečekejte jen na vyrojení pro rozšíření počtu svých včelstev. První rok se věnujte rozchovu, druhým rokem budete mít dobré výnosy pokud zvládnete načasování podle pravidla "čtyřiceti dnů" a nedopustíte se nějaké fatální chyby v péči o včelstva. Snad bude tento příspěvek podnětem pro další včelaře abychom chovali zdravá a produktivní včelstva, slabá a nemocná včelstva nemá význam udržovat při životě. Přeji všem odvážným včelařům hodně úspěchů v chovu včelích matek, jejich úspěšné přidání do včelstev a bohatou snůšku včelích produktů.

Oldřich Růčka - 30. března 2011

« Zpět