Zahájení výstavy ke 100. výročí založení včelařského spolku ve Fryštáku.

 

Znak ČSV

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych vás srdečně přivítal na oficiálním zahájení výstavy pořádané při příležitosti 100. výročí založení včelařského spolku ve Fryštáku.

Údajů a materiálů z počátku činnosti spolku je málo. Jisté však je, že se v našem kraji včelařilo odedávna. Za prvního průkopníka a opravdového včelaře v blízkém okolí můžeme označit prvního lukovského faráře Karla Líhu, který v Lukově působil v letech 1851 - 1899 a měl kolem 36 včelstev. Zajímal se nejen o včelaření, ale i o chov drobného hospodářského zvířectva a o chov bource morušového. Za své zásluhy na tomto úseku byl na vídeňské výstavě odměněn zlatým křížem. Je pohřben na lukovském hřbitově u hlavního kříže. Proč jsem zmínil právě lukovského včelaře? Právě v Lukově totiž má náš spolek své historické kořeny.

Z naší včelařské kroniky vyplývá, že v roce 1912 byl při včelařském spolku v Lukově ustanoven pobočný spolek ve Fryštáku. Prvním a dlouholetým předsedou, funkcionářem byl Adolf Grmela (1881-1960) z Horní Vsi, který začal včelařit v roce 1909 v klátech a později se u učitele Františka Černoška učil včelařit moderním způsobem. Do činnosti spolku a života včelařů výrazně zasáhla 1. sv. válka, proto až v roce 1919 včelaři ve Fryštáku podali okresnímu hetmanství v Holešově žádost o schválení spolkových stanov. První oficiální schůze registrovaného samostatného včelařského spolku byla 12. ledna 1919, měl 49 členů a předsedou byl zvolen Jan Lang z Horní Vsi. Dnes se náš včelařský spolek jmenuje Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Fryšták. Máme 31 členů, kteří k 15. září 2011 chovají 238 včelstev.

Na naší výstavě vám chceme přiblížit práci našich členů a pochlubit se našimi úspěchy. Výstava je určena převážně pro laickou veřejnost, ale určitě potěši i odborníky, zejména svým lidským rozměrem. Jsme organizace malá co do počtu členů, a to je naše velká výhoda. Přestože jsme sdruženi v členské organizaci, včelaří každý včelař individuálně a ne vždy je jednoduché najít konec toho provazu, za který máme jednotně táhnout. V menším počtu se však mnoho věcí zvládne snáz. V našem spolku se navíc sešli výborní lidé a dokážeme společně i velké věci. Až si prohlédnete výstavu, jistě mi dáte za pravdu.

Náš koníček - včelaření není nezávazný koníček. Naši činnost sleduje veterinární správa, které se zodpovídáme za zdravotní stav našich včelstev. Všichni naši členové jsou registrovaní chovatelé s povinností dodržovat veterinární zákon. Máme tedy zodpovědnost nejen morální, ale také zákonnou, což našemu koníčku přidává na vážnosti.

Význam včelařství pro přírodu, jejíž je člověk součástí, je nesporný. Na opylování hmyzosnubných rostlin se podílí včely 95% a ostatní hmyz pouze 5%. Dříve používaná fráze o včelařství, že včelař ze včelstev získá 10% výnosu ve formě včelích produktů a 90% jde ve prospěch přírody formou právě opylování kulturních i planě rostoucích rostlin, se dnes nahrazuje finančním přínosem jednoho včelstva. Ekonomicky je vyčíslen přínos jednoho včelstva pro společnost hodnotou cca 40 000 Kč za jeden rok.

Dalším, a jistě ještě cennějším přínosem je přínos morální. Pracovitostí a soudržností jsou včely příkladem pro nás včelaře a my se tyto hodnoty snažíme, mnohdy i podvědomě, předávat našemu okolí. Včelaření šlechtí ducha i tělo, no a často také pěkně bolí. Ale bolest po žihadle je bolest pozitivní.

Vážení přátelé, děkuji všem našim včelařům a také těm, kteří nás podporují. Ať již to jsou rodinní příslušníci, zastupitelé města Fryštáku, vlastníci zemědělského družstva, zahrádkáři a ostatní. Návštěvníkům výstavy přeji příjemné a poučné zážitky.
S pozdravem "Ať nám to bzučí" zahajuji oficiálně naši výstavu.

Ing. Radoslav Modlitba, předseda ZO, Fryšták 25.11.2011

 

« Zpět