Spřátelené stránky

Kvalitní včelařské potřeby v široké nabídce za nízké ceny.

Vyzkoušejte - si fyzičku svoji i svého psa při extrémním … více informací se dočtete na webové stránce
Fryštácký Dogtrekking.

Přátelé včelaři
Bystřice pod Hostýnem
Holešov

Jak to dělám já

Praktické rady, články, názory, nápady a zkušenosti ze včelařské praxe. Pro případnou reakci na uvedené články můžete využít naši Knihu návštěv.

Moderní včelař v Mexiku

Severozápadním směrem jsem se vydal dne 13. září 2018 na cestu, s potomky civilizace Toltéků, Mayů ani Aztéků jsem se však nesetkal. Slunce se sklánělo za obzor, když jsme všichni z různých směrů dorazili do cíle. Jak se patří na včelaře, přátelsky jsme byli přivítáni a pohoštěni panem a přívětivou paní domu.

Civilizační pokrok byl vidět kam jen oko dohlédlo. Elektronické vyhodnocování, v podobě tenzometrického měření přírůstku váhy denní snůšky. Mohli jsme z grafu názorně sledovat celoroční vývoj se snůškovými výkyvy. Je to velmi spolehlivá kontrolní metoda, která včas upozorní na zvyšování, stagnaci nebo pokles snůšky. Podle toho lze optimálně přizpůsobit medobraní nebo v bezsnůškovém období zajistit včasné zakrmení. Velmi zajimavý byl přímý přenos aktuálního dění na česně, dálkově přenášený kamerou na projekční plátno. Nebo záznam života ve včelstvu pořízený na sklonku dne po snůšce, ukazuje odpočinek jednotlivých včel. Celé včelstvo neodpočívá ani v noci jednorázově jako většina lidí ale jednotlivé včely zůstavají nehybně po určitou dobu. Používají také zvláštní pohyby jako by si umývaly obličej, nebo včelařům důvěrně známá ukázka důsledné kontroly přilétajících včel do úlu.

Včelín

Nedávno zrekonstruovaný včelín si zaslouží naši zvláštní pozornost. Především nezvykle nízké umístění česna s velmi širokým letákem. O výhodě širokého letáku netřeba hovořit vzhledem k tomu, že obtěžkaná včela je poměrně špatným letcem. Uvnitř včelína je klasická skříň pro nejrůznější nástroje a přípravky na ošetřování včel a včelího díla. Dobrý nápad byl použitý také u dveří, kde se může spustit průhledná část, vznikne tak mezera kterou může včela vyletět ven. Bohužel byl použitý průhledný materiál, který nepropouští ultrafialové záření potřebné pro orientační smysly včely. Vhodnější bude náhrada za sklo nebo jiný materiál, i zde platí, že chybami se člověk učí. Včelín je udržovaný a celkově jej hodnotím velmi kladně.

Další inspiraci přinesla nádoba na cezení medu, dvojité síto je zde umístěno vertikálně. To je velmi výhodné, voskové částečky se udržují na povrchu medu a neucpávají celou plochu síta, jak je obvyklé u sít s horizontální polohou. Včelař používá rovněž několik plastových úlů. Použití teplovzdušného hrnce na tavení vosku včelího díla tak bylo nasnadě. Vhodné je především pro plastové rámky, na kterých se snadno plastovou špachtí seškrábne vosk včelích buněk. Byli jsme seznámeni s konstrukcí těchto úlů, objektivní hodnocení nelze prozatím vyjádřit vzhledem ke krátkodobému včelaření v těchto úlech.

Abych Vás však nemystifikoval, nenavštívili jsme včelaře v severní americe s kolty proklatě nízko u pasu, ale předsedu fryštáckých včelařů Ing. Radoslava Modlitbu, Fryšták, Horní Ves, místní část oficiálně pojmenovaná podle zdejšího zvyklostního názvu "Mexiko". Paní Modlitbová se o všechny neustále starala, a jako hřeb večera nás pohostila čersvě smaženými obalovanými bedlemi, zkrátka výborné. Rozcházeli jsme se až po setmění a tak nezbývá než stylově říci: Buenos noches, gracias.

Dne: 14. 9. 2018 / Oldřich Růčka


Takto včelařím já.

V dnešní době jen málokdo prozradí své know-how, naštěstí to neplatí pro některé včelařské přátele. Často jsou ochotni se nezištně podělit o své názory a zkušenosti, mezi ně patří také přítel Jiří Jasenský. Sešli jsme se u něj v pondělí 4. 6. 2018, jako jeden z prvních fryštáckých včelařů včelaří "nad zemí", na rovné střeše přístavku zahradního domku. Jirka je člověk velmi šikovný, pracovitý, vynalézavý, zvídavý včelař a také výborný vypravěč, který nám přiblížil metody svého včelaření.

Po pohoštění, když se nás sešlo přes tucet, jsme přešli na stanoviště včel. Na střeše jsou úly odpoledne zastíněny stromy, ty brání přehřátí včelstev. Umístěním ve třímetrové výšce nedochází k obtěžování včelami ani při sečení trávy, navíc jsou tak chráněny před jarními přízemnímy mrazíky. Úly jsou nástavkového typu na kovovém podstavci. V blízkosti úlů je včelí napajedlo vytvořené z fontánkového čerpadýlka poháněné solárním článkem. Nechybí ani sluneční tavidlo na vosk nebo prosklený úl pro oči zvědavců. Při medobraní dává Jirka až 50 ks pláství do plastové popelnice k tomuto určené, tu potom sváží malým výtahem ze střechy dolů a odváží do prostoru hezké medovny k vytáčení.

Svážení pláství medu ze střechy
Svážení pláství medu ze střechy

Med vytáčí na zrenovovaném medometu poháněném elektřinou. Další inspirací byl přípravek na vrtání otvorů rámků pro drátkování, technicky snadno vyrobitelný. Příprava cukerného roztoku pro zakrmení pomocí čerpadla a jeho transport do úlů byl také velmi zajimavý především pro včelaře s větším počtem včelstev. Vytváří si také vlastní vkusné kulaté etikety na víčka uzavírající sklenice medu. Kromě 730 ml sklenic do kterých se vejde 1 kg medu, používá i menší ozdobné sklenice pro dárkové balení. Dělá také "dvoubarevný med" který je velmi oblíbený jeho odběrateli. Je velkým propagátorem medu pastovaného (krémového), ale dělá dobrou osvětu i v ostatních oblastech včelařství. Předvedl nám měření obsahu vody v medu refraktometrem včetně kalibrační kapaliny, ale také měření el. vodivosti medu, kterým se určuje med květový nebo medovicový. V této souvislosti je zajimavá vodivost medu z kaštanu a medovice, kde oba medy dosahují podobně vysoké hodnoty. Tabulku s těmito hodnotami několika včelařsky významných rostlin nám Jirka připravil, také nám dal další užitečné tabulky vyjadřující poměry cukerného roztoku, obsahu různých sklenic a množství medu, vývojová stádia včelího plodu nebo tabulku pro zápis údajů snůšky, termín zakrmení a druh použitého léčiva. Tak má neustále dobrý přehled o stavu včelstev.


Úly na střeše
Úly na střeše
Včelí stanoviště
Včelí stanoviště
P6048238.jpg
Včelí napajedlo
zahrada
Zahrada
P6048242.jpg
Sluneční tavidlo
Prosklený úl
Jirka u proskleného úlu
Sklenice s medem
Sklenice s medem
V medárně
V medárně
Vrtačka rámků
Vrtačka rámků

Závěrem patří poděkování Jirkovi Jasenskému a jeho manželce za velmi přátelské přivítání a pohoštění. Bylo to bezvadné setkání plné dobrých technických nápadů a užitečných postřehů. Jirka včelaří teprve pátým rokem a brzy se zapojil se do činnosti spolku jako důvěrník pro oblast Horní Ves, také se zúčastňuje mezinárodních seminářů a spolupracuje s Mgr. Jiřím Danihlíkem, Ph.D. Patří mezi vynikající aktivní členy a je velkým přínosem pro celý náš včelařský spolek.

O. Růčka - 17. 6. 2018


Chov včelích matek přelarvováním

V letošním roce jsme plánovali větší rozšíření počtu včelstev. Rozhodli jsme se tedy pro metodu přelarvování. Napadlo nás, že by to mohlo zajímat i ostatní včelaře našeho spolku. Sešli jsme se v sobotu 30. 4. 2016 ve 13 hod. na stanovišti Bronislava Růčky. Účast byla poměrně malá, což je škoda, protože chov matek patří k takové krásné poezii chovatele včel. S napětím jsme očekávali úspěšnost přijatých matečníků a jejich zužitkování. Důležitá je příprava chovného včelstva, stejně jako výběr plemeniva. Včasný chov matek je důležitý pro dobrý rozvoj včelstva. Takové silné včelstvo může donést i nějaký med, ale hlavně úspěšněji přezimuje. Tímto způsobem si namnožíme včelstva požadovaných vlastností, narozdíl od rojů se starou matkou. Ta se musí stejně vyměnit, jinak dojde ke slábnutí kladení vajíček v plodišti.

Plodový plást Vložit do misky Před akcí Vybrat larvičku Fotit detail Přijaté matečníky

Série matečníků byla přijata a dobře ošetřována velkým množstvím včel. Matečníky byly po zavíčkování vloženy do plemenáčů, po vylíhnutí a rozkladení byly matky označeny příslušnou barvou. Budou-li zachovány jejich dobré vlastnosti z plemenného včelstva to se dozvíme až v příští sezóně.

Dne: 7. 7. 2016 / Oldřich Růčka


Rojení, přirozený rozmnožovací a stavební pud včel.

Druhý po sobě jdoucí rok je včelařům nepříznivě nakloněn a na klimatické vrtochy si budeme muset zřejmě zvyknout. A tak i letošní sezóna byla řádnou prověrkou včelařů a jejich včelstev. Dlouhodobě chladné jaro mělo za následek pozdější rozvoj včelstev. Následné náhlé výrazné vyskočení denních teplot vedlo k rychlému rozkvětu ovocných stromů a k nedostatečnému opylení nedostatkem včel, ty se dostaly do požadované síly až později. V tu dobu již stromy odkvétaly a dlouhotrvající deště vedly k vytvoření rojové nálady u mnohých včelstev. Protirojová opatření jako chov trubců, vložení stavebních rámků ani tvorba oddělků mnohdy nepomáhala. Snížení medného výnosu vyrojením včelstva se dalo očekávat. Pokud se tedy včelstvo vyrojí, v takovém případě můžeme alespoň využít velmi silného stavebního a rozmnožovacího pudu roje.


Roj většínou usazujeme večer do nástavku vybaveného pouze rámky s mezistěnami které včelstvo rádo v krátké době vystaví. V roji však bývá většinou stará matka a tak ji musíme později v podletí vyměnit za novou, nejlépe rozchovem z výběrového včelstva nebo šlechtěnou od chovatele matek. Včasné květnové roje s nepříliš starou matkou se mohou při příznivých podmínkách dostat do takové síly že jsou schopny vyprodukovat i část medovicových medných zásob.


Přátelé, nedovolil bych si radit zkušeným včelařským praktikům, může to však být inspirací začínajícím včelařům kteří se potýkají s nedostatkem souší, nebo při malém množství potřebných mezistěn. Dostatečně silný roj má takovou vitalitu a stavební pud že za týden dokáže vystavit nástavek s mezistěnami a nejen to. Vyzkoušel jsem v letošním roce osadit nástavek pouze nadrátkovanými rámky s proužkem mezistěny na horních loučkách, roj jej dokázal rychle vystavět dělničím dílem, trubčí dílo bylo pouze v menší míře na krajních rámcích. Nutno dodat že jsem roji dal druhý den po osazení 3l sklenici s cukerným roztokem vzhledem k malé snůšce sladiny. Postupný vývoj výstavby včelího díla lze sledovat na obrázcích kde je vidět že jsou celoplošně prostavěny včetně drátkování, zakladeny a také zaneseny sladinou, lze je tedy plnohodnotně použít pří vytáčení v medometu. Takový způsob však lze využít pouze u silného roje, slabý roj nebo poroj nebude mít dostatek síly na kvalitní stavbu včelího díla bez mezistěn.

Proužek mezistěny Srdíčka vosku Stavba včelího díla Dílo s plodem Zásoba medu

Rojení tedy nemusí být nutně jen ztrátou pro včelaře, stačí umět využít stavebního pudu včelstva. Mednou ztrátu můžeme tímto rychlým rozvojem včelstva alespoň částečně zmírnit a tvorbou nových pláství rozšiřovat nebo obnovovat prostor pro plodování, následně tak docílíme vyšší produkce vosku. Z jedné mezistěny rozřezané na proužky tak můžeme dosáhnout stavbu včelího díla pro celý nástavek, druhý nástavek již nebývá vystavěn s takovou chutí. Proto je lépe použít na rozšíření souše žemlové barvy které jsou atraktivní pro matku k zakladení. Chovem výběrových matek můžeme tyto staré matky rojů vyměnit a tím zkvalitnit nebo rozšířit chov včelstev. Rojem můžeme také posílit produkční včelstva ale to by bylo na úplně jiný článek.

Dne: 11. 7. 2013 / Oldřich Růčka


Včelnice u Dofků

Byla středa 15. 5. 2013 v pět odpoledne ve Vítové, když jsme v obvyklém počtu dorazili na včelařské stanoviště naší jednatelky Jany Hrabíkové a jejího otce Jiřího Dofka. Naši hostitelé přijeli s mírným zpožděním a s omluvou nás pohostili vlastní dvouletou medovinou. Slunce pomalu sklánělo svou hlavu za zeleň listů vysokých habrů, buků a dubů, když nás Jana seznamovala s metodou svého včelaření. Včely byly mírné a tak jen jeden z nás, přítel Kamenář, si odnesl žihadlo z prohlídky včelstva, zde jsme také k naší radosti nalezli označenou včelí matku. Tatinek Jany na nás vzhlížel z výšin své oblíbené terasy a doplňoval výklad svojí dcery krátkými dodatky. Zajimavé byly úly s atypickou rámkovou mírou a s vnitřní ochrannou vrstvou, stejně jako provedení plechové uteplené stříšky. Terénní úpravy pro podstavce úlů a za nimi pro manipulaci jsou pochvalné, přesto nás Jana upozornila na drobné nedostatky které je třeba ještě vychytat. Hovořilo se také o trubcokladném včelstvu a dalších včelařských tématech. Rovněž jsme si mohli prohlédnout včelín a chatku s dobrým včelařským vybavením. Toto hezké včelařské stanoviště koupili Dofkovi od zlínského včelaře pana Hanačíka. Je to klidné místo pod kopcem "Velá" obklopené ze tří stran lesem, na jižní stranu otevřené ovocným stromům zahrad.

Pohled z oblíbené terasy Upřený pohled Otevřený úl Plodování Hledání královny Královna

Setkání bylo velmi milé, a podobná akce by zasloužila následování u ostatních našich členů. Vždyť se máme čím pochlubit, rozmanitost včelařských podmínek a možností včelaře přináší mnohdy rozličné způsoby práce se včelstvy, jsou používány různé druhy úlů a pomůcky, zajímavé postupy při rozmnožování včelstev, získávání a zpracování včelích produktů nebo dalších dobrých nápadů, které nás mohou vzájemně obohacovat o nové poznatky včelařiny.

Dne: 17. 5. 2013 Oldřich Růčka


Včelařský rok 2012

Včelařský rok končí a s nadějí na lepší časy jsme zakrmili včelstva na příští sezónu. Někteří z nás poprvé použili k zakrmování tekuté krmivo dodávané v praktických kýblících. Jak se osvědčí, s tim nás jistě seznámí naše jednatelka, která využila možnosti jednorázového krmení tímto krmivem. Po dosažení příznivější ceny, by se tak mohlo stát zajimavou alternativou i pro většinu ostatních malovčelařů.

Rok 2012 byl z pohledu moravského včelaře jedním z nejhorších, průměrný výnos medu se pohybuje pod hranicí 50% roku minulého, jenž byl mimořádný snůškou medovice. Co se vlastně stalo? Jarní prohlídka včelstev se dala provést již v polovině března, to je téměř o dva týdny dříve než v roce minulém. Na počátku jarního období se všechno jevilo velmi slibně. V druhé polovině dubna již včely stavěly mezistěny a koncem měsíce se teploty pohybovaly kolem 28°C. To způsobilo poměrně rychlý odkvět ovocných dřevin již v prvním květnovém týdnu. Příznivé podmínky byly ideální pro rozchov včelích matek. Bohužel druhý květnový týden přinesl náhlé ochlazení, v noci až pod bod mrazu, denní teploty dosahovaly pouze 12°C. Omrzly tak nejen ořešáky a brambory ale i některé jiné náchylné rostliny, pro rozchov matek to byl také jeden z nepříznivých faktorů. Začátek července byl ve znamení výrazného rozdělení na zaplavené Čechy a vyprahlou Moravu. Tropické vedra vedly také k rojení včelstev a to se také negativně projevuje na snůšce. Trvalé dlouhodobé sucho zastavilo rozvoj producentů medovice, to bylo příčinou pouze nepatrného množství snůšky lesního medu. Navíc vysušené porosty nabízely jenom pyl a minimum nektaru. To se stalo ukázkou dalšího negativního faktoru jenž nazýváme "slídění včel". Ve snaze zajistit své přežití, tak včely hledají zdroje potravy i u slabších oddělků či včelstev, která se nedokáží ubránit a jsou doslova zdecimována loupeživými včelami. Tímto bylo ohroženo mnoho vychovaných matek, které si začínaly budovat novou generaci včel v plemenáčích. Dlouhodobé bezsnůškové období způsobí omezení kladení vajíček matkou, včelař musí takové včelstvo podněcovat přidáním krmiva ale to jen částečně napraví situaci a zabrání úhynu včelstva hladem, vzniká tím však o to více riziko loupeže. Proto se včelstvo podněcuje až večer kdy ustal let včel. Včelstva budou letos mnohdy zazimována v menším počtu jedinců, a pokud bude zakrmení provedeno pozdě, tak může mít negativní vliv na délku života dlouhověkých včel nutných pro přežití do jarních dnů. Jak se všechny tyto negativní okolnosti projeví v ceně medu a jeho kvalitě se brzy ukáže. Doufám že nedojde jeho nedostatkem k falšování či nadměrnému dovozu nekvalitních medů. včelařka Většina našich dlouhodobých zákazníků dovede pochopit že nejsou jen léta hojnosti ale i bídy kdy se musí šetřit. To nás zavazuje udržet kvalitu českého medu na vysoké úrovni, naši "fajšmekři" jistě dovedou dobře rozpoznat a také ocenit hodnotu tohoto včelího produktu.

Jako každý rok se musíme dívat do budoucna s optimismem, to je hnacím motorem našeho snažení. Proto doufám že jste nepodcenili glycidové potřeby včelstva, stejně jako boj se všeobecně známým roztočem, jarní prohlídka odhalí úspěšnost naší záslužné včelařské práce. Především pro začínající včelaře by to mělo být mementem před vidinou velkých zisků, to může být dosaženo jen souhrou optimálních podmínek. Mezi ně patří nejen příznivé počasí, bohatost potravních zdrojů ale také včasné a citlivé zásahy do včelstva a jeho celková kondice. Pod těmito slovy se skrývá obrovské množství přípravné práce, zkušeností a pozorovacích schopností každého úspěšného včelaře.


Oldřich Růčka - 31. 8. 2012


Brtníci, kláty a současnost

Včela žila na zemi mnohem dříve než lidé kteří se o ni zajímají od pravěku. Nasvědčují tomu jak staré indické a egyptské písemnosti, tak zmínky v textu biblického Starého zákona. Aristoteles popisuje včelaření starých Řeků, Virgilius a Plinius zase Římanů. Podle egyptských legend byly včely živoucími slzami boha slunce Re. Nejstarším dokladem o včelaření je asi skalní kresba ve španělské jeskyni Araňa, kde je zobrazena žena, jak z dutiny stromu vybírá med. Ve druhé ruce drží nádobu (původně kožený vak), ve středověké češtině nazývanou "lukno". Až do sedmnáctého století neměli například ani učenci jasno v tom, jak se včely vlastně rozmnožují. Snad proto včela představovala pro křesťany nejen symbol pracovitosti, ale také čistoty a panenství.

Včela medonosná po mnoho tisíciletí vyhledávala za své přirozené obydlí dutinu stromu tak zvanou brť. Život včel byl rušen a ničen pouze člověkem, medvědy, ptactvem nebo přírodní katastrofou. Člověk kterému zachutnal včelí med, zjistil teprve mnohem později, že může včelám odebírat med aniž by je zahubil. Zpočátku se včelařilo v původním obydlí včel "brtích" v lese, pak jim brtník zakládal obydlí v dutinách padlých stromů kterým se říkalo "ležany" a nakonec si celé brtě přenesl ke svému obydlí. Dá se říci že snaha usnadnit si pracné vyhledávání sídel divokých včel, šplhání po stromech a obtížné dobývání pláství z dutin stromů a skalních štěrbin vedlo včelníky ke skutečnému včelaření.

Vhodných dutých stromů se nedostávalo a tak zruční řemeslníci začali pro potřebu včelařů klátové úly dlabat ze stromů zdravých. Zpravidla se nespokojili s pouhou tesařskou úpravou kmene ale začali kláty zdobit křížky, srdíčky, zvířecími figurkami a letopočetem. Jako materiál používali nejčastěji snadno obrobitelné druhy dřeva. Oblíbené byly také figurální motivy lidí, česno do úlu tak často tvořila ústa figury.

V současnosti je dějinný vývoj těchto krásných úlů překonán, přesto svým magickým kouzlem stále přitahují. Snad každý včelař se smyslem pro estetiku alespoň jednou zatoužil po takovém uměleckém obydlí včel. Mezi takové šťastlivce patří rodina naší přítelkyně Bc. Jany Končákové, její manžel Jiří vlastnoručně vytvořil zdobený klát pro potěchu oka i duše. Reliéf ztvárněné tváře nese stopy dláta po činnosti jeho šikovných rukou, celé dílo je vhodně doplněno šindelovou stříškou s malou kopulí. Zadní část klátu má dvířka umožňující včelaři přístup ke včelám a manipulaci s plástvemi. Klát je uvnitř dostatečně prostorný pro umístění nástavkového úlu, taková kombinace umožňuje výhody nástavkového včelaření a zároveň ukazuje krásu lidového řezbářství.

Počáteční návrh Hotový klát na stanovišti Detailní textura tváře

Při nedávné včelařské výstavě ke stému výročí založení spolku ve Fryštáku bylo možné vidět dva starší kláty jednoduše zdobené. V dnešní uspěchané době si o to více zaslouží pan Jiří Končák obdiv za jeho trpělivost a zručnost, vyjádřil tak svůj vztah nejen ke včelám ale také ke stromu jehož dřevo posloužilo k řezbářskému dílu. Smekám pomyslný klobouk před tvůrci takových včelařských skvostů, jenž jsou hezkým šperkem včelařského stanoviště. Včelí píle, lidská šikovnost a fantazie se tak snoubí v harmonický celek našeho vzájemného soužití, stejně tak připomíná pokoru a úctu k dílům našich dědů a pradědů.

Oldřich Růčka - 12. 12. 2011