Spřátelené stránky

Kvalitní včelařské potřeby v široké nabídce za nízké ceny.

Vyzkoušejte - si fyzičku svoji i svého psa při extrémním … více informací se dočtete na webové stránce
Fryštácký Dogtrekking.

Přátelé včelaři
Bystřice pod Hostýnem
Holešov

Jak to dělám já

Praktické rady, články, názory, nápady a zkušenosti ze včelařské praxe. Pro případnou reakci na uvedené články můžete využít naši Knihu návštěv.

Moderní včelař v Mexiku

Severozápadním směrem jsem se vydal dne 13. září 2018 na cestu, s potomky civilizace Toltéků, Mayů ani Aztéků jsem se však nesetkal. Slunce se sklánělo za obzor, když jsme všichni z různých směrů dorazili do cíle. Jak se patří na včelaře, přátelsky jsme byli přivítáni a pohoštěni panem a přívětivou paní domu.

Civilizační pokrok byl vidět kam jen oko dohlédlo. Elektronické vyhodnocování, v podobě tenzometrického měření přírůstku váhy denní snůšky. Mohli jsme z grafu názorně sledovat celoroční vývoj se snůškovými výkyvy. Je to velmi spolehlivá kontrolní metoda, která včas upozorní na zvyšování, stagnaci nebo pokles snůšky. Podle toho lze optimálně přizpůsobit medobraní nebo v bezsnůškovém období zajistit včasné zakrmení. Velmi zajimavý byl přímý přenos aktuálního dění na česně, dálkově přenášený kamerou na projekční plátno. Nebo záznam života ve včelstvu pořízený na sklonku dne po snůšce, ukazuje odpočinek jednotlivých včel. Celé včelstvo neodpočívá ani v noci jednorázově jako většina lidí ale jednotlivé včely zůstavají nehybně po určitou dobu. Používají také zvláštní pohyby jako by si umývaly obličej, nebo včelařům důvěrně známá ukázka důsledné kontroly přilétajících včel do úlu.

Včelín

Nedávno zrekonstruovaný včelín si zaslouží naši zvláštní pozornost. Především nezvykle nízké umístění česna s velmi širokým letákem. O výhodě širokého letáku netřeba hovořit vzhledem k tomu, že obtěžkaná včela je poměrně špatným letcem. Uvnitř včelína je klasická skříň pro nejrůznější nástroje a přípravky na ošetřování včel a včelího díla. Dobrý nápad byl použitý také u dveří, kde se může spustit průhledná část, vznikne tak mezera kterou může včela vyletět ven. Bohužel byl použitý průhledný materiál, který nepropouští ultrafialové záření potřebné pro orientační smysly včely. Vhodnější bude náhrada za sklo nebo jiný materiál, i zde platí, že chybami se člověk učí. Včelín je udržovaný a celkově jej hodnotím velmi kladně.

Další inspiraci přinesla nádoba na cezení medu, dvojité síto je zde umístěno vertikálně. To je velmi výhodné, voskové částečky se udržují na povrchu medu a neucpávají celou plochu síta, jak je obvyklé u sít s horizontální polohou. Včelař používá rovněž několik plastových úlů. Použití teplovzdušného hrnce na tavení vosku včelího díla tak bylo nasnadě. Vhodné je především pro plastové rámky, na kterých se snadno plastovou špachtí seškrábne vosk včelích buněk. Byli jsme seznámeni s konstrukcí těchto úlů, objektivní hodnocení nelze prozatím vyjádřit vzhledem ke krátkodobému včelaření v těchto úlech.

Abych Vás však nemystifikoval, nenavštívili jsme včelaře v severní americe s kolty proklatě nízko u pasu, ale předsedu fryštáckých včelařů Ing. Radoslava Modlitbu, Fryšták, Horní Ves, místní část oficiálně pojmenovaná podle zdejšího zvyklostního názvu "Mexiko". Paní Modlitbová se o všechny neustále starala, a jako hřeb večera nás pohostila čersvě smaženými obalovanými bedlemi, zkrátka výborné. Rozcházeli jsme se až po setmění a tak nezbývá než stylově říci: Buenos noches, gracias.

Dne: 14. 9. 2018 / Oldřich Růčka


Takto včelařím já.

V dnešní době jen málokdo prozradí své know-how, naštěstí to neplatí pro některé včelařské přátele. Často jsou ochotni se nezištně podělit o své názory a zkušenosti, mezi ně patří také přítel Jiří Jasenský. Sešli jsme se u něj v pondělí 4. 6. 2018, jako jeden z prvních fryštáckých včelařů včelaří "nad zemí", na rovné střeše přístavku zahradního domku. Jirka je člověk velmi šikovný, pracovitý, vynalézavý, zvídavý včelař a také výborný vypravěč, který nám přiblížil metody svého včelaření.

Po pohoštění, když se nás sešlo přes tucet, jsme přešli na stanoviště včel. Na střeše jsou úly odpoledne zastíněny stromy, ty brání přehřátí včelstev. Umístěním ve třímetrové výšce nedochází k obtěžování včelami ani při sečení trávy, navíc jsou tak chráněny před jarními přízemnímy mrazíky. Úly jsou nástavkového typu na kovovém podstavci. V blízkosti úlů je včelí napajedlo vytvořené z fontánkového čerpadýlka poháněné solárním článkem. Nechybí ani sluneční tavidlo na vosk nebo prosklený úl pro oči zvědavců. Při medobraní dává Jirka až 50 ks pláství do plastové popelnice k tomuto určené, tu potom sváží malým výtahem ze střechy dolů a odváží do prostoru hezké medovny k vytáčení.

Svážení pláství medu ze střechy
Svážení pláství medu ze střechy

Med vytáčí na zrenovovaném medometu poháněném elektřinou. Další inspirací byl přípravek na vrtání otvorů rámků pro drátkování, technicky snadno vyrobitelný. Příprava cukerného roztoku pro zakrmení pomocí čerpadla a jeho transport do úlů byl také velmi zajimavý především pro včelaře s větším počtem včelstev. Vytváří si také vlastní vkusné kulaté etikety na víčka uzavírající sklenice medu. Kromě 730 ml sklenic do kterých se vejde 1 kg medu, používá i menší ozdobné sklenice pro dárkové balení. Dělá také "dvoubarevný med" který je velmi oblíbený jeho odběrateli. Je velkým propagátorem medu pastovaného (krémového), ale dělá dobrou osvětu i v ostatních oblastech včelařství. Předvedl nám měření obsahu vody v medu refraktometrem včetně kalibrační kapaliny, ale také měření el. vodivosti medu, kterým se určuje med květový nebo medovicový. V této souvislosti je zajimavá vodivost medu z kaštanu a medovice, kde oba medy dosahují podobně vysoké hodnoty. Tabulku s těmito hodnotami několika včelařsky významných rostlin nám Jirka připravil, také nám dal další užitečné tabulky vyjadřující poměry cukerného roztoku, obsahu různých sklenic a množství medu, vývojová stádia včelího plodu nebo tabulku pro zápis údajů snůšky, termín zakrmení a druh použitého léčiva. Tak má neustále dobrý přehled o stavu včelstev.


Úly na střeše
Úly na střeše
Včelí stanoviště
Včelí stanoviště
P6048238.jpg
Včelí napajedlo
zahrada
Zahrada
P6048242.jpg
Sluneční tavidlo
Prosklený úl
Jirka u proskleného úlu
Sklenice s medem
Sklenice s medem
V medárně
V medárně
Vrtačka rámků
Vrtačka rámků

Závěrem patří poděkování Jirkovi Jasenskému a jeho manželce za velmi přátelské přivítání a pohoštění. Bylo to bezvadné setkání plné dobrých technických nápadů a užitečných postřehů. Jirka včelaří teprve pátým rokem a brzy se zapojil se do činnosti spolku jako důvěrník pro oblast Horní Ves, také se zúčastňuje mezinárodních seminářů a spolupracuje s Mgr. Jiřím Danihlíkem, Ph.D. Patří mezi vynikající aktivní členy a je velkým přínosem pro celý náš včelařský spolek.

O. Růčka - 17. 6. 2018