Termíny schůzí ZO ČSV
Diskuzní setkání DIS
Každou první středu v měsíci se koná malé diskuzní setkání včelařů v prostorách "DISu".
Scházíme se vždy v 18 hodin v příjemném prostředí kde se probírají aktuální názory, rady a nápady z oblasti včelařství.
Děkovný list OV ČSV
Děkovný list od OV ČSV Zlín, který jsme dostali na okresní konferenci dne 20. 3. 2010. děkovný list
Je poděkováním všem členům výboru ZO ČSV ve Fryštáku za jejich příkladnou práci při vedení včelařské činnosti ve své oblasti a chovu včel pro prospěch naší obce a přírody.

baravné značení
Barevné značení matek.Akce
5. února 2018
Výroční členská schůze se koná od 18 hod. v sále
Hostinec u Žáků Fryšták.

15. 7. 2017 - sobota
Zájezd ZO ČSV Bystřice
Staré Město u Bruntálu - Karlova Studánka - JiříkovSoučasnost Fryštáckých včelařů

Foto členů ČSV Fryšták 2011

Společná fotografie včelařů ČSV Fryšták v roce 2011

Výbor ČSV, z.s. základní organizace Fryšták:

 1. Předseda:
  Ing. Radoslav Modlitba
  - mobil: 603 418 817
 2. Místopředseda, kronikář:
  Ing. Vladimír Svačina
 3. Jednatel:
  Mgr. Jana Hrabíková
  - mobil: 603 105 440 / e-mail: jana.hrabikova@centrum.cz
 4. Pokladník:
  Martin Doležal
  - mobil: 603 243 176
 5. Zdravotní referent:
  Radim Kašpárek
  mobil: 608 464 039 / e-mail: kasperle@volny.cz
 6. Člen, správce webových stránek ZO:
  Oldřich Růčka
  - tel. 571 892 254 / e-mail: orucka@volny.cz
 7. Člen, důvěrník pro obvod Fryšták a Dolní Ves:
  Stanislav Kašný
 8. Člen, důvěrník pro obvod Horní Ves:
  Jiří Jasenský
 9. Člen, důvěrník pro obvod Vítová:
  Radim Kašpárek
 10. Člen rev. komise, důvěrník pro oblast Lukoveček:
  Roman Jániš
 11. Kontrolní a revizní komise ZO ČSV, o.s., Fryšták

 12. Předseda rev. komise:
  Ing. Vladimír Chudárek
 13.  
 14. Příjemce pošty pro ZO ČSV Fryšták:

 15. Mgr. Jana Hrabíková - adresa: Přehradní 388, 763 16 Fryšták
  e-mail: jana.hrabikova@centrum.cz

 

 

Neradostný vývoj počtu včelařů a včelstev se zvolna zlepšuje.

K 1. 9. 2015 počet fryštáckých včelařů vzrostl na 45 členů, kteří celkem chovají 415 včelstev. Tímto se přibližujeme stavu, který byl kolem roku 1998.
Ze zdravotních důvodů rezignovali tři naši dlouholetí funkcionáři, pan Ivan Trněný, Antonín Bačůvka jako důvěrníci pro oblast Vítová a Horní Ves a pan Jiří Dofek jako pokladník včelařského spolku. Na jejich posty byli zvoleni Radim Kašpárek pro Vítovou, Jiří Jasenský pro Horní Ves a pokladnu bude střežit Martin Doležal. Nepodařilo se odolat invazi moru včelího plodu, která se u nás vyskytla na několika včelích stanovištích, to bylo příčinou poklesu počtu včelstev. Přesto v porovnání s ostatními spolky okresu si vedeme velmi dobře, jak ve výnosu medu a vosku tak i ostatních parametrech. Město Fryšták a Zemědělské družstvo vlastníků jsou našimi dobrými partnery, kteří dokáží ocenit opylovací činnost včel a krajinotvornou úlohu v oblasti rozmanitosti druhů květeny. Také nás velmi těší zájem nevčelařské veřejnosti nejen o med a ostatní včelí produkty, ale i o různé výstavky, přednášky a podobné aktivity. Nevčelaři si tak mohou rožšiřovat své poznatky o tajemném životě včel, způsobu včelaření, alergických reakcích, významu a vlastnostech včel a včelaření obecně. Velmi dobré je také vědět, kdy a jak se může, a kdy se nemůže používat mateřská kašička, rouskovaný pyl nebo (perga), a včelí jed od bolesti kloubů. Posledním včelím produktem je vosk, zkuste si někdy na chvíli večer místo tradiční televize zapálit svíčku z včelího vosku. Jeho vůně a magicky mihotavé světlo je vynikající relaxace v dnešní uspěchané době.


Neradostný vývoj počtu včelařů a včelstev

RokPočet včelařůPočet včelstev
198860519
199846248
200828202
201236348

Statistické údaje naší ZO o počtu včelařů a jimi chovaných včelstev za posledních 20 let jsou varovné. Úbytek zavčelení naší přírody nejdříve poznávají zahrádkáři na svých zahradách, přesto jen vyjímečně se v jejich řadách najde včelař. Další neblahou vlastnost to přináší v zániku hmyzosnubných rostlin a přemnožení samosprašných, tím vzniká nerovnováha a potlačení různorodosti flóry našeho prostředí. Neustále slyšíme o ochráncích přírody a ekologii, avšak přispět svou prací se včelstvy pro ochranu a bohatství našeho okolí se nedostává. Bohužel to není "dobou" ale lidmi, docela mě dostane když slyším že to zkusí až v důchodu kdy budou mít více času. Je to pouhá výmluva, včelařit se dá i pouze víkendově. O včely se nemusíme starat každý den jako o pejska, stačí se jim věnovat jednou za dva týdny a to ještě pouze menší část roku. Možná je to tím že jsou počáteční náklady na provoz dost vysoké, ovšem v současné době může začínající včelař získat až polovinu nákladů z dotací. Je škoda že není odborný časopis Včelařství na stáncích, i když v době internetu to až tak nevadí. Také místní základní organizace včelařů by měla více zapracovat na různých akcích a propagaci, nejenom konstatovat že je nás stále méně. Tímto chceme pozvat i nevčelaře které zajímá naše diskuzní setkání, tak - vždy každou první středu v měsíci na DISu v 18 hodin, rádi uvítáme každého kdo přijde mezi nás.

Z historie Fryštáckých včelařů.

Jak se včelařilo soukromě a kdo včelařil za starých časů nám z ústního podání nejstarších pamětníků velmi podrobně pozháněl a zapsal náš dobrý, obětavý včelař a člen našeho spolku př. Josef Staněk z Dolní Vsi - Lukovského. Chopil se přípravných prací pro uskutečnění naší „včelařské kroniky“. Už měl přes 60 let, když z odlehlé osady Bukovské chodil obětavě a neúnavně po celém Fryštáckém okolí, navštěvoval staré včelaře, zapisoval jejich vzpomínky a zážitky ve včelaření. Dojížděl i do vzdáleného okolí za fryštáckými rodáky, nelitoval času ani námahy, jen aby sehnal co nejvíce materiálu pro tuto kroniku. Dělal to rád a měl vždy radost z nově zjištěných detailů o včelařství v našem kraji. Na uskutečnění této kroniky má také velký podíl náš bývalý dobrý a vzorný předseda př. Antonín Mynář. Za to jsme jim všichni vděčni a jistě si zaslouží tuto vzpomínku.
V druhé části kroniky je zaznamenáno založení včelařského spolku a každému z jeho zakladatelů je věnována pěkná vzpomínka na jeho činnost.V archívu bývalého okresního města Holešova, kam Fryšták i okolní obce patřily, je v protokolárních knihách záznam, že v roce 1912 byl ustanoven při včelařském spolku v Lukově pobočný spolek ve Fryštáku a že teprve až po první světové válce v r. 1919 včelaři z Fryštáku podali okresnímu hejtmanství v Holešově žádost o schválení spolkových stanov.

Zakladateli spolku v roce 1912 byli tito včelaři:

Postupně se spolek rozrůstal a podle seznamu z první ustanovující schůze včelařů z 12. ledna 1919 měl „Včelařský spolek Horní Ves“ 49 členů. Později změnil jméno na „Včelařský spolek Horní Ves – Fryšták“ a až na výroční schůzi 21. ledna 1945 dostal název „Včelařský spolek pro Fryšták a okolí“. Historii spolku zachycuje nejen tato první kronika, ale i další kroniky obohacené o obrázky a fotografie.

Když po více jak 35 letech končil ve své činnosti kronikáře přítel Josef Končák a předával mi kroniky k úschově, tak jsem netušila, co za poklady budu doma mít. Až později jsem pochopila slova mého dědečka ing. Vladimíra Chudárka, když př. Končákovi říkal: „Jožko, kdy mohu přijít, prosím Tě, na kafe a podívat se do kronik?“ Kroniky našeho spolku patří mezi nejlepší v okrese Zlín, jsou krásnou vizitkou našich dvou kronikářů a často ozdobou na různých včelařských výstavách. Za to Vám, př. Běláku a př. Končáku, ale i všem starým včelařů patří náš velký dík. Současnost zaznamenává náš dnešní kronikář ing. Vladimír Svačina již do v pořadí šesté kroniky.

Za současné včelaře jednatelka Mgr. Jana Hrabíková