Termíny schůzí ZO ČSV
Diskuzní setkání DIS
Každou první středu v měsíci se koná malé diskuzní setkání včelařů v prostorách "DISu".
Scházíme se vždy v 18 hodin v příjemném prostředí kde se probírají aktuální názory, rady a nápady z oblasti včelařství.
Děkovný list OV ČSV
Děkovný list od OV ČSV Zlín, který jsme dostali na okresní konferenci dne 20. 3. 2010. děkovný list
Je poděkováním všem členům výboru ZO ČSV ve Fryštáku za jejich příkladnou práci při vedení včelařské činnosti ve své oblasti a chovu včel pro prospěch naší obce a přírody.

baravné značení
Barevné značení matek.Současnost Fryštáckých včelařů

Foto členů ČSV Fryšták 2011

Společná fotografie včelařů ČSV Fryšták v roce 2011


V současné době hledáme nového tvůrce webových stránek. Pro více informací u předsedy R. Modlitby.
Pro Váš neutuchající a opravdový zájem ponechám ještě nějaký čas své dílo zde, poté bude odesláno do digitálního nebe.
Stránky nadále nebudou plně funkční ani aktualizovány.

Výbor ČSV, z.s. základní organizace Fryšták:

 1. Předseda:
  Ing. Radoslav Modlitba
  - mobil: 603 418 817
 2. Místopředseda, kronikář:
  Ing. Vladimír Svačina
 3. Jednatel:
  Mgr. Jana Hrabíková
  - mobil: 603 105 440 / e-mail: jana.hrabikova@centrum.cz
 4. Pokladník:
  Martin Doležal
  - mobil: 603 243 176
 5. Zdravotní referent:
  Radim Kašpárek
  mobil: 608 464 039 / e-mail: kasperle@volny.cz
 6. Člen, důvěrník pro obvod Fryšták a Dolní Ves:
  Stanislav Kašný
 7. Člen, důvěrník pro obvod Horní Ves:
  Jiří Jasenský
 8. Člen, důvěrník pro obvod Vítová:
  Radim Kašpárek
 9. Člen rev. komise, důvěrník pro oblast Lukoveček:
  Roman Jániš
 10. Kontrolní a revizní komise ZO ČSV, o.s., Fryšták

 11. Předseda rev. komise:
  Ing. Vladimír Chudárek
 12. Příjemce pošty pro ZO ČSV Fryšták:

 13. Mgr. Jana Hrabíková - adresa: Přehradní 388, 763 16 Fryšták
  e-mail: jana.hrabikova@centrum.cz

 

 

Neradostný vývoj počtu včelařů a včelstev se zvolna zlepšuje.

K 31.12.2018 včelstev počet fryštáckých včelařů vzrostl na 47 členů, kteří celkem chovají 523 včelstev. Tímto se přibližujeme stavu, který byl kolem roku 1988.
Ze zdravotních důvodů rezignovali tři naši dlouholetí funkcionáři, pan Ivan Trněný, Antonín Bačůvka jako důvěrníci pro oblast Vítová a Horní Ves a pan Jiří Dofek jako pokladník včelařského spolku. Na jejich posty byli zvoleni Radim Kašpárek pro Vítovou, Jiří Jasenský pro Horní Ves a naši včelařskou pokladnu střeží Martin Doležal.
Nepodařilo se odolat invazi moru včelího plodu, která se u nás vyskytla na několika včelích stanovištích, to bylo příčinou poklesu počtu včelstev. Přesto v porovnání s ostatními spolky okresu si vedeme velmi dobře, jak ve výnosu medu a vosku tak i ostatních parametrech. Město Fryšták a Zemědělské družstvo vlastníků jsou našimi dobrými partnery, kteří dokáží ocenit opylovací činnost včel a krajinotvornou úlohu v oblasti rozmanitosti druhů květeny. Také nás velmi těší zájem nevčelařské veřejnosti nejen o med a ostatní včelí produkty, ale i o různé výstavky, přednášky a podobné aktivity. Nevčelaři si tak mohou rožšiřovat své poznatky o tajemném životě včel, způsobu včelaření, alergických reakcích, významu a vlastnostech včel a včelaření obecně. Velmi dobré je také vědět, kdy a jak se může, a kdy se nemůže používat mateřská kašička, rouskovaný pyl nebo (perga), a včelí jed od bolesti kloubů. Posledním včelím produktem je vosk, zkuste si někdy na chvíli večer místo tradiční televize zapálit svíčku z včelího vosku. Jeho vůně a magicky mihotavé světlo je vynikající relaxace v dnešní uspěchané době.


Znovu radostný vývoj počtu včelařů a včelstev

RokPočet včelařůPočet včelstev
198860519
199846248
200828202
201236348
201847535

Statistické údaje naší ZO o počtu včelařů a jimi chovaných včelstev za poslední léta jsou znovu optimistická. Přibývají nám mladší včelaři, jenom je škoda, že se málo zapojují do spolkového dění.

Úbytek zavčelení naší přírody nejdříve poznávají zahrádkáři na svých zahradách, přesto se jen zřídka najde včelař v jejich řadách. Nedostatek opylování přináší málo úrody a pozvolný zánik hmyzosnubných rostlin. Naopak dochází k přemnožení samosprašných, tím vzniká nerovnováha různorodosti flóry našeho prostředí. Stále slyšíme o ochráncích přírody a ekologii, avšak přispět svou prací k výsadbě zdrojů nektaru a chovu včelstev pro ochranu a bohatství našeho okolí se nedostává. Bohužel to není "dobou" ale lidmi, docela mě dostane když slyším, že to zkusí až v důchodu, kdy budou mít více času. Pak budou mít méně sil, je to pouhá výmluva, včelařit se dá i víkendově. O včely se nemusíme starat každý den jako o pejska, stačí se jim věnovat jednou za dva týdny a to ještě menší část roku. Možná je to tím že jsou počáteční náklady na zařízení provozu dost vysoké, v současné době může začínající včelař získat až polovinu nákladů z dotací.

Také místní základní organizace včelařů by měla více zapracovat na různých akcích a propagaci, jak se to velmi dobře snaží dělat naše jednatelka Mgr. Jana Hrabíková. Snad se podaří spolupráce se starostou města a bude realizována akce výsadby nektarodárných stromů, keřů a květin. Krajinu ve které žijeme také vytváříme. Proto i nevčelaři - místo tují vysazujte raději kvetoucí keře, stromy a květiny, s odborným výběrem rád poradí přítel Martin Doležal. Tímto chceme pozvat také nevčelaře, které zajímá naše diskuzní setkání, které se koná vždy každou první středu v měsíci na DISu v 18 hodin, rádi uvítáme každého kdo přijde mezi nás.

Z historie Fryštáckých včelařů.

Jak se včelařilo soukromě a kdo včelařil za starých časů nám z ústního podání nejstarších pamětníků velmi podrobně pozháněl a zapsal náš dobrý, obětavý včelař a člen našeho spolku př. Josef Staněk z Dolní Vsi - Lukovského. Chopil se přípravných prací pro uskutečnění naší „včelařské kroniky“. Už měl přes 60 let, když z odlehlé osady Bukovské chodil obětavě a neúnavně po celém Fryštáckém okolí, navštěvoval staré včelaře, zapisoval jejich vzpomínky a zážitky ve včelaření. Dojížděl i do vzdáleného okolí za fryštáckými rodáky, nelitoval času ani námahy, jen aby sehnal co nejvíce materiálu pro tuto kroniku. Dělal to rád a měl vždy radost z nově zjištěných detailů o včelařství v našem kraji. Na uskutečnění této kroniky má také velký podíl náš bývalý dobrý a vzorný předseda př. Antonín Mynář. Za to jsme jim všichni vděčni a jistě si zaslouží tuto vzpomínku.
V druhé části kroniky je zaznamenáno založení včelařského spolku a každému z jeho zakladatelů je věnována pěkná vzpomínka na jeho činnost.V archívu bývalého okresního města Holešova, kam Fryšták i okolní obce patřily, je v protokolárních knihách záznam, že v roce 1912 byl ustanoven při včelařském spolku v Lukově pobočný spolek ve Fryštáku a že teprve až po první světové válce v r. 1919 včelaři z Fryštáku podali okresnímu hejtmanství v Holešově žádost o schválení spolkových stanov.

Zakladateli spolku v roce 1912 byli tito včelaři:

Postupně se spolek rozrůstal a podle seznamu z první ustanovující schůze včelařů z 12. ledna 1919 měl „Včelařský spolek Horní Ves“ 49 členů. Později změnil jméno na „Včelařský spolek Horní Ves – Fryšták“ a až na výroční schůzi 21. ledna 1945 dostal název „Včelařský spolek pro Fryšták a okolí“. Historii spolku zachycuje nejen tato první kronika, ale i další kroniky obohacené o obrázky a fotografie.

Když po více jak 35 letech končil ve své činnosti kronikáře přítel Josef Končák a předával mi kroniky k úschově, tak jsem netušila, co za poklady budu doma mít. Až později jsem pochopila slova mého dědečka ing. Vladimíra Chudárka, když př. Končákovi říkal: „Jožko, kdy mohu přijít, prosím Tě, na kafe a podívat se do kronik?“ Kroniky našeho spolku patří mezi nejlepší v okrese Zlín, jsou krásnou vizitkou našich dvou kronikářů a často ozdobou na různých včelařských výstavách. Za to Vám, př. Běláku a př. Končáku, ale i všem starým včelařů patří náš velký dík. Současnost zaznamenává náš dnešní kronikář ing. Vladimír Svačina již do v pořadí šesté kroniky.

Za současné včelaře jednatelka Mgr. Jana Hrabíková