« Zpět

» Obydlí včel

Pokud jste dočetli až sem, předpokládám vážný zájem o včelaření. Musíme se tedy rozhodnout, kde včelstva umístit, jak je získat, jaké zvolit včelařské nářadí, a výběr správného úlu. Úspěšný včelař se také věnuje sebevzdělávání z dostupných zdrojů, a porovnává vlastní zkušenosti ze svého chovu včelstev. Včelař by měl znát a používat pravidlo 40 dnů. To znamená že vývoj dělnice od vajíčka po dospělého jedince trvá 21 dnů, a než se stane létavkou tak to bude trvat 40 dnů. Podle tohoto pravidla můžeme načasovat dostatek včel pro předpokládanou snůšku na stanovišti.


Výběr stanoviště

Je velmi důležitý především v jarním období, při prvních proletech a rozvoji včelstva. Stanoviště je vhodné vybrat v závětří, s česny obrácenými k jihovýchodní straně při odpoledním zastínění úlů stromy nebo keři, je také dobré mít blízko zdroj vody a pastvy. Nevhodné jsou mrazové kotliny, místa ráno dlouho zastíněná, a větrné vyvýšeniny bez porostu. Většině požadavků vyhoví pozemky zahrady, velkou výhodou je zde možnost uložit potřebné nářadí doma. Místo zvolíme pokud možno tak, aby dráha letu nebránila práci na zahradě, nebo nadměrně neobtěžovala sousedy. Po předchozí domluvě můžeme využívat i jiná atraktivní stanoviště např. na okraje lesů, nevyužívanou zem. půdu, nebo v blízkosti sadů, álejí, polí s řepkou a dalších zdrojů pastvy.

Omezený dolet

Včela medonosná je ve srovnání s jinými druhy hmyzu velmi špatným letcem. Poznáme to hlavně v okamžiku, kdy se přetížena nákladem chystá vletět do úlu. Důkazem toho je množství mrtvých včel, které při studeném východním větru zahynou i za slunného jarního dne. Vítr je smete poblíž úlu obvykle do trávy, kde při teplotě pod +10 °C zkřehnou. Většinou jde o včely s nasbíranými rousky pylu. Vzdálenost, kterou mohou létavky za pastvou uletět (dolet včel), je omezená. Na jaře je to asi 100m - 1km, v pozdějším období se délka doletu prodlužuje na 2 - 4km. Dostatečná nabídka potravy v podobě nektaru, pylu a vody v blízkosti úlů je proto pro včely dost důležitá. Zmenšuje nejen ztráty létavek, ale zajišťuje i příznivé předpoklady pro plynulý rozvoj včelstva.
Při lesní snůšce dáváme přednost otočení česna na východ. Včely v takto orientovaném úlu začínají létat na pastvu s vycházejícím sluncem, které nejenže ohřívá okolí, ale svítí přímo do česna. Medovice není ještě brzy ráno zaschlá a tato včelstva předčí ve snůšce včelstva jinak otočená. V období jarního rozvoje volíme jižní, jihozápadní nebo jihovýchodní orientaci česen. Na rozdíl od směru východního vyláká vycházející slunce včely na pastvu až v době, kdy je teplota vzduchu 12 až 15°C. Podstatně se tak sníží ztráty létavek.

Pořízení včelstva

Pro založení chovu včel je potřebné včelstvo, oddělek, nebo roj. Doporučuji získat včely od chovatelů matek nebo místního včelaře, jednak pro možnost dobré rady, dále pak z důvodu nebezpečí zavlečení některé nákazy. Trvalé přemístění včelstev v rámci naší ZO musí být uskutečněno pouze se souhlasem zdravotní komise za podmínky, že jde o přemístění mimo období nařízeného vyšetření nebo léčebné ošetření a jedná se o včelstva, která byla prokazatelně vyšetřena. V případě přemístění včelstev mimo oblast naší ZO si musí chovatel včel předem vyžádat souhlas Krajské veterinární zprávy. K přesunu včelích oddělků platí stejná pravidla jako při přesunu včelstev. Pro začínající včelaře nedoporučuji zahájit chov osazením roje neznámého původu nebo divoce žijícího včelstva, tyto roje je nařízeno utratit viz nařízení KVS 03/2008.

Včelařské nářadí

Obsahuje spoustu položek, ne všechny potřebuje včelař při zahájení chovu, ale bez řady z nich se neobejde.

Odvíčkovací vidlička
Nástavkový úl

Včelařský úl

Obydlí včel prošlo historickým vývojem od způsobu brtníků, dřevěných klátů, různých typů zadováků až do současnosti.


Moderní včelaři používají nástavkový úl s oddělitelnými částmi. Tyto úly mají oddělitelné dno, strůpek s krmící mřížkou, stříšku a nástavky které jsou přístupné shora a umožňují snadnou obsluhu. Existují varianty tenkostěnné, tlustostěnné, uteplené a neuteplené, dále podle výšky rámků a jejich počtu. Každý z nich má své příznivce i odpůrce a správnou volbu ovlivňuje několik faktorů jako je způsob chovu, poloha stanoviště, nadmořská výška, snůškové poměry atd. Začínajícímu včelaři doporučuji začít minimálně se dvěma včelstvy, v nástavkovém úlu, s Adamcovou rámkovou mírou tj. 39×24 cm po devíti rámcích v každém nástavku. Pro případ silného včelstva se dají použít i 4 nástavky nad sebou. Spodní dva nástavky slouží jako plodíště a horní je medník který může mít očko pro vylétnutí trubců. Strůpek je opatřen krmící mřížkou která slouží k odstranění přebytečné vlhkosti při zahušťování nektaru, a v podletí se používá k jednoduchému zimnímu zakrmování z 5l láhve. K efektivnosti provozu napomáhá manipulace s celými nástavky.

« Zpět