« Zpět

» Co dělat s rojem

Pěkný roj

Doba květu ovocných stromů, luk a řepky znamená pro včelstva bohatý zdroj pylu a nektaru, ale je také obdobím nepohlavního rozmnožovacího pudu nebo-li rojením. Roje neznámého původu mají být zničeny z důvodu přenosu včelích chorob. Roje známého původu jsou jednou z možností získání nového včelstva. Musíme si ale uvědomit že v roji je převážně původní málo výkonná matka, kterou je nutné brzy nahradit novou.

Proč se včely rojí

Příčinou je vznik rojové nálady včelstva, vzniká ještě před vyrojením. Pokud je matka omezena v plodování (plásty zaplněny medem nebo stářím matky...) a ve včelstvu je málo otevřeného plodu vznikne nadbytek kojiček, které produkují krmnou kašičku, kterou nemohou uplatnit při krmení plodu, takže se jí krmí dělnice navzájem. Dělnicím tak zduří vaječníky a stávají se z nich anatomické trubčice. Tyto včely zanedbávají svoji práci, zůstávají na letáku a připravují se k rojení. Včelstvo vystaví 10 až 20 matečníků a stávající matka je zaklade. Jakmile se první z nich vylíhne, stará matka s několika tisíci včel vylétne z úlu a usadí se na nějakém blízkém stromě. Bohatá snůška pouze snižuje a mírně oddálí rojovou náladu.

Přípravu k rojení poznáme podle:

Zpravidla se vyrojí zdravé včelstvo které dosáhne potřebné zralosti. V období časného léta se snažíme včelám podávat čistou vodu, kterou potřebují při zpracovávání pylu a  nektaru, tak i k  k vytváření optimálních klimatických podmínek uvnitř úlu. Využíváme také možností stavebního rámku pro líhnutí trubců, kteří odčerpají část krmné kašičky a zmenšují rojivost. Dále musíme zabezpečit včelám dostatek prostoru pro jejich rozvoj, to provádíme přidáváním tzv. nástavků, ve kterých se včely líhnou (plodiště), a do kterých ukládají medné zásoby (medníky). Správné načasování této činnosti, vede k omezení rojení. Další metodou je včasná tvorba oddělků které odčerpají část včel včetně kojiček, a zužitkují se zde nově vychované matky. Nezazlívejte tedy včelařům, když vám na zahradu přiletí roj. Naopak je na to upozorněte a umožněte jim ke včelám přístup.

Sbírání roje

Pozorování vylétávajícího roje je velmi fascinujícím zážitkem. Včely překotně opouštějí úl a svým hučením na sebe upozorní. Po chvíli se usadí většinou poblíž úlu na nejrůznějších (někdy nedostupných) místech. Při sbírání roje proto vždy pamatujte na bezpečnost, i ten největší roj nestojí za úraz. Než roj zklepneme nebo jiným způsobem umístíme do rojáčku, doporučuje se hrozen včel pokropit vodou z rozprašovače. Po zklepnutí včely z horní vrstvy tak snadno nevzlétnou. Silný úder do větve, na které hrozen včel sedí zajistí, že většina včel spadne do podstaveného rojáčku. Pro sundání rojů z vyšších stromů je možné použít bydlo na kterém je zavěšen igelitový pytel. Pytel je opatřen drátěným okem pro zesílení okraje aby udržel váhu roje. Včely z pytle nevylétají. Po snesení pytle, roj sesypeme do rojáčku nebo přímo do připraveného úlu. Roje které se usadily na kmeni stromu nebo plotě musíme smést do rojáčku smetáčkem. Postříkání vodou je v tomto případě zcela nezbytné. Pokud se podaří smést do rojáčku matku, poletující včely se brzy stáhnou dovnitř. Pokud nelze včely smést, lze je do rojáčku nalákat vložením rámku s otevřeným plodem (např. trubčím). Včely větrající se zvednutým zadečkem a ukazující pachovou žlázu prozradí včelaři, že přemístění roje se zdařilo. Pokud se matku nepodařilo smést, potom se včely brzy vrátí zpět a sběr roje se musí opakovat.

Usazení roje

Nejlepší doba k usazení roje je podvečer, když včely přestanou létat - všechny včely které jsou venku, tak zůstanou pro roj zachovány. Usazení roje je možno udělat vysypáním roje do připraveného úlu ale lépe je udělat to pomocí náběhu. Náběh je deska přiložená k úlu mírně stoupající k česnu. Na tuto desku roj vysypeme a můžeme pozorovat roj jak klidně obsazuje nabídnutý úl. Často takto spatříme i matku. Je to další emotivní zážitek, kdy se včely rozhučí a všechny natočí směrem k česnu.

Úspěšné usazení roje je počátkem existence nového včelstva. Včely, které do něj patří, ztratí orientaci na své původní mateřské včelstvo. Do jejich nového, čistě vymytého úlu dáme podle síly roje rámky s mezistěnami, protože stavební pud včel je velmi silný. Roj o hmotnosti 2,5 kg snadno vystaví 9 mezistěn. Je to dáno mimořádnou vitalitou, kterou roj disponuje. Do středu mu přesto přidáme hotový plást, aby matka mohla klást a dělnice měly kam ukládat donášenou potravu. Po několika dnech je roj zalétaný na nové místo. Roj má velmi silně rozvinutý sběrací pud a proto i schopnost využít "troškové" snůšky. V bezsnůškovém období, nebo při nepříznivém počasí, dáváme včelám med nebo roztok cukru, abychom podpořili kvalitní vývoj včelstva. Při správném ošetřování může květnový roj přinést ještě docela slušný výnos. Musíme si však uvědomit že ve vyrojeném včelstvu bývá nejčastěji stará matka která klesá ve výkonu kladení vajíček, proto se snažíme o její nejrychlejší výměnu za matku novou. Novou matku si můžeme vychovat sami, nebo ještě lépe získáním od chovatele matek tzv. F1 což je potomek od vyšlechtěné inseminované matky.

« Zpět